Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

TPV2000plus

 

TPV2000plus je TPV2000 rozšířené o modul Ekonomika s těmito funkcemi:

Hlavní kniha
 • Parametrizace  prostředí  účetního  systému (nastavení aktivních období, kontroly atp.)
 • Kontrolní mechanismy omezující výskyt chyb (MD/D, existence účtů, středisek a zakázek atp.)
 • Vedení korunových i valutových pokladen
 • Evidence DPH včetně tisku přiznání za příslušné období
 • Střediskové a zakázkové hospodaření
 • Nastavitelná tabulka účtového rozvrhu a předdefinovaných souvztažností
 • Nastavitelné výkazy rozvaha, výkaz zisků ztrát, cash-flow, včetně možnosti návrhu dalších vlastních výkazů
 • Možnost zpracovávat více účetních období
 • Automatizovaná účetní uzávěrka a převod zůstatků
 • Široká škála parametrizovatelných dotazů a tisků
Saldokonto dodavatelů/odběratelů
 • Evidence došlých a vydaných faktur v Kč i valutách
 • Automatická vazba na modul hlavní knihy (evidence DPH a zaúčtování)
 • Vystavování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
 • Automatizovaná tvorba upomínek a pokusů o smír, kvalifikovaných uznání závazků atd.
 • Penalizační faktury
 • Evidence trvalých závazků
Fakturace
 • Vlastní vystavení faktur a jejich zápis do evidence saldokonta odběratelů
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha (zaznamenání DPH a zaúčtování faktury)
 • Tisk faktur na volné listy i do formulářů, možnost úpravy tiskového formátu faktury
 • Vystavování faktur v cizí měně
 • Provázanost na evidenci karet zboží
 • Vnitroponiková fakturace
 • Automatizované  vystavování  opakujících  se faktur
Mzdy a personalistika
 • Kompletní zpracování mezd a personalistikyvčetně zaúčtování výsledků do modulu hlavní knihy
 • Zpracování nemocenských dávek
 • Úkolová mzda
 • Generování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
 • Evidence pracovních míst
 • Automatizované statistické výstupy
 • Tisk veškeré potřebné mzdové a personální dokumentace
 • Provázanost na portál veřejné správy
Evidence investičního majetku
 • Evidence investičního a drobného investičního majetku  (hmotného, nehmotného, finančního),  operativní  evidence  drobného investičního majetku
 • Účetní a daňové odpisy
 • Plánované odpisy
 • Nastavení  zaúčtování i na jednotlivé  karty majetku
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha
Evidence zboží/materiálu
 • Nákup a prodej v cizí měně
 • Hromadný tisk faktur
 • Tisk faktur za období
 • Možnost přidání tzv. neskladových položek k výdeji
 • Sledování saldokonta odběratelů při výdeji
 • Slevy, přirážky
 • Pokladní prodej
Evidence zakázek
 • Sledování pohybu na zakázkách
 • Porovnání plánovaných kalkulací se skutečností
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace