Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Automatická dokumentace pro výrobu

Mám zájem o vzdálené spojení na toto téma formou:

 

Teamcenter umožňuje správu všech dokumentů potřebných pro výrobu. Tyto dokumenty ukládá v definované struktuře, která ukládá klíčové informace dokumentů ale i vzájemné vazby mezi dokumenty. Vzniká tak ucelený archív všech dat a dokumentů o výrobku. Správná definice datového modelu Teamcenteru tak umožnuje automaticky získávat informace a dokumenty pro potřeby uživatelů. Tato definice se vytváří ve spolupráci se zákazníkem během implementace a odpovídá tak přesně jeho potřebám.

 

Výsledkem může automatická příprava dokumentů a informací pro výrobní příkaz.

Jedná se o specifický typ položky, který se importuje do TC z informačního systému. Pojetí Výrobního příkazu bývá různé dle podnikových zvyklostí a v závislosti na použitém výrobním systému. Jedno z řešení je jeden výrobní příkaz pro každou vyráběnou položku s kusovníkového rozpadu výrobku.

Položka Výrobní příkaz je do TC založena importem z ERP v určeném tvaru, který byl navržen tak, aby umožnil jednoduchou orientaci v přiložených dokumentech.

Během importu jsou založeny základní údaje položky Výrobní příkaz. 

Do položky Výrobního příkazu jsou automaticky vloženy požadované dokumenty a vazby na požadované položky. Tato fáze probíhá buď ihned během importu nebo je spouštěna workflow procesem spuštěným uživatelem nebo jinou akcí systému.

Je třeba zdůraznit že se nejedná o kopie dokumentů a položek ale pouze o jejich odkazy. V PLM Teamcenter je vždy dokument či položka uložen pouze jedním záznamem v databázi a dále je používán pouze odkaz. Urychluje to značně zpracování dokumentů pro Výrobní příkaz, zajišťuje jednoznačnost a šetří místo na disku.

Položka Výrobní příkaz slouží ke shromáždění všech požadovaných informací, položek a dokumentů. Obsah položky Výrobní příkaz je pak používán dle potřeby a požadavku zákazníka.

 

Obsah položky Výrobní příkaz:

  • je zobrazen pracovníkům ve výrobě formou počítačů, tabletů, terminálů
  • je formou generované tiskové sestavy předán v PDF nebo papírové podobě dalším uživatelům
  • je uložen u položky typu Zakázka a je k dispozici pro prohlížení
  • je přístupný z ERP systému pomocí odkazu

 

Obsah položky Výrobní příkaz může být doplňován o dokumenty pořízené ve výrobě i během výroby, například:

  • záznamy kontrol a měření
  • záznamy zkoušek
  • záznam problémů ve výrobě,
  • podklady pro odchylky a požadované změny
  • fotodokumentace pořizovaná během výroby

 

Řešení dokumentů výrobního příkazu nabízí podnikům spoustu možností jak zlepšit efektivitu výrobního procesu. V předimplementačních konzultacích a v návrhu řešení je vhodné optimálně zkombinovat níže popsané techniky.

 

Příklady položky Výrobní příkaz v TC:

 

 

Výrobní příkaz A je ukázkou nejjednodušší varianty. Údaje výrobního příkazu se zakládají importem z ERP. Jedná se o číslo položky a požadovanou revizi. Teamcenter dle těchto údajů nalezne odpovídající PDF výkresu položky dané revize a vloží ho do kořenového adresáře položky Výrobní příkaz. To umožní rychlé nahlédnutí na odpovídající platný výkres určené revize položky. Dále vloží do adresáře Výrobní položka odpovídající revizi Konstrukční položky.

Konstrukční položka obsahuje další dokumenty a kusovník, který umožní případné rychlé dohledání výkresů vyšších či nižších položek.

Tato varianta je vhodná v první fázi zavádění PDM, kdy se Teamcenter používá zatím pouze v rámci konstrukce.

 

Výrobní příkaz B je ukázkou řešení pomocí odkazů na typy položek. Po importu Výrobního příkazu a jeho klíčových údajů z ERP Teamcenter nalezne odpovídající typy položek a jejich odkazy vloží do připravených adresářů. Uživatel potom může procházet strukturou Výrobního příkazu a dohledat požadované informace či dokumenty. Případně může použít přednastavené zobrazení Výrobního příkazu v Active Workspace, které uživateli zobrazuje vybrané klíčové dokumenty v požadované formě.

Tato varianta je vhodná v pozdější fázi zavádění PLM, kdy se Teamcenter používá již mezi všemi útvary podniku.

Zároveň je v této variantě představena možnost dohledání odpovídající dokumentace dle čísla změny. Obsahem komunikace mezi systémy musí být vždy i specifikace určující jakou platnost dat má Teamcenter nalézt. ERP systémy používají za tímto účelem různé identifikační údaje a techniky. Teamcenter se umí vhodně přizpůsobit i těmto požadavkům.

 

 

Výrobní příkaz C je ukázkou řešení pomocí odkazů na vybrané dokumenty. Po importu Výrobního příkazu a jeho klíčových údajů z ERP Teamcenter nalezne odpovídající požadované dokumenty a jejich odkazy vloží do připravených adresářů. Systém je schopen prohledat dle popsaných pravidel všechny potřebné typy položek například Zakázky, Změny, Obchodní případy a dohledat tak podklady ve formě PDF výkresů, návodek, fotodokumentace a podobně, dle zvyklostí a požadavků zákazníka. Uživatel potom může procházet strukturou Výrobního příkazu a snadno vložené dokumenty prohlížet.

Tato varianta umožňuje i jednoduché vkládání dokumentů vznikajících v průběhu výroby, například záznamy kontrol.

Uložené dokumenty popisující problémy během výroby jsou důležité i jako podklady pro případné návrhy a sledování provedení změn!

 

 

Další možnosti v automatizaci výrobní dokumentace:

Automatická forma dokumentace pro výrobu může mít mnoho forem a prostředků zobrazení.

Rozsah možností vždy odpovídá rozsahu použitého datového modelu Teamcenteru.

Prostředí Active Workspace je vhodné pro zobrazení podkladů přímo ve výrobním procesu pomocí tabletů či terminálů na dílně či pracovišti.

Teamcenter umožňuje generování přehledů o průběhu výroby a vznikajících dokumentech.

To lze efektivně využít k hodnocení průběhu zakázky či ve fázi odlaďování výroby pomocí prototypů a vyráběných vzorků.

Tyto přehledy pomáhají porovnat původní záměry obchodního případu s výslednou realitou výroby.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace