Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Typy položek

Adresářová struktura

V rozhraní TC je možné položky ukládat do virtuálních adresářů. Adresáře slouží pouze k lepší orientaci uživatelů, soubor je ve skutečnosti vždy pouze jeden a do všech adresářů je pouze zobrazován.

Systém položky importuje do předvolených umístění:

HM - položky hutního materiálu, NP - nakupované položky, Zakázky, Sklad_karty - Skladové karty.

Položky Nakupované díly ukládají uživatelé ručně z prostředí CAD do adresáře ND.

Položky Díl ukládají uživatelé z prostředí CAD dle potřeby do dvou adresářů TPV a VVC, které mají ještě další vnitřní adresářovou strukturu.

Uživatelé si mohou zakládat vlastní adresáře a do nich si umístit položky dle libosti, například pro aktuální problém nebo projekt.

Tyto adresáře mohou i nasdílet dalším uživatelům.

 

 

 

Hutní materiál

Z ERP jsou s položkou Hutní materiál importovány všechny požadované údaje. Další konstrukční údaje mohou být doplněny uživateli v TC. 

Uživatelé mohou tyto položky a jejich údaje v TC vyhledávat a prohlížet.

Z položek Hutní materiál je zároveň v TC vytvořen Číselník hutního materiálu který se používá pro výběr materiálu do dílce - ukázáno dále u práce s dílcem. 

Položka má pevně danou, vlastní množinu atributů. 

 

 

Nakupovaná položka

Z ERP jsou s Nakupovanou položkou importovány všechny její požadované údaje. Další konstrukční údaje mohou být doplněny uživateli v TC. 

Uživatelé mohou tyto položky a jejich údaje v TC vyhledávat a prohlížet.

Z Nakupovaných položek je zároveň v TC vytvořen Číselník nakupovaných položek, který se používá pro spojení s modelem nakupované položky. 

Položka má pevně danou, vlastní množinu atributů. 

 

 

 

Nakupovaný Díl

Jedná se o položku, která vzniká v prostředí CAD. Po uložení v CAD se automaticky přenáší do TC.

Takto vytvořený model reprezentuje 3D tvar Nakupované položky a používá se v sestavách vyráběných položek.

Položka Nakupovaný Díl má pevně danou, vlastní množinu atributů a strukturu souborů. 

 

 

 

Přiřazení Nakupované položky k modelu

Provádí se přes výběr z Číselníku Hutních materiálů přes atribut D_Hutní materiál. Provádí se pouze jednou.

 

Vyráběný Díl

Jedná se o položku, která vzniká v prostředí CAD. Po uložení v CAD se automaticky přenáší do TC.

Takto vytvořený model reprezentuje 3D tvar Vyráběné položky, jak dílců tak sestavy.

Položka Díl má pevně danou, vlastní množinu atributů a strukturu souborů. 

 

 

 

Výběr hutního materiálu do Dílce

Jeden z atributů určuje, že položka je Dílec. V tom případě (dle žádosti tohoto zákazníka) je povinnost konstruktéra vybrat požadovaný Hutní materiál.

Provádí se přes výběr z Číselníku Hutních materiálů přes atribut D_Hutní materiál.

 

 

 

 

 

 

Technologický postup a Operace

Jedná se o položky, které vznikají v prostředí TC. Umožňují uživatelům založit pro položku jednoduchý technologický postup.

Položka TP - technologický postup je uložena přímo u položky Díl, ke které náleží, v relačním adresáři TP.

Položka Technologický postup obsahuje i položky jednotlivých Operací

 

 

Položky Technologický postup i Operace mají pevně danou množinu atributů. Schvalovací WF kontroluje vyplnění požadovaných povinných údajů.

 

Zobrazení technologického postupu

Zobrazení kusovníku položky TP umožňuje i přímou editaci postupu.

 

Umožňuje i zobrazení a editaci pomocí MS Excel.

 

Zakázka

Jedná se o položku, která vzniká v prostředí ERP. V pravidelných intervalech je importována do Teamcenteru.

Importovány jsou její základní vlastnosti a obsah zakázky. Obsah zakázky představuje co a v jakém počtu kusů se má vyrábět. 

Obsah zakázky je uložen v kusovníku Zakázky. Skládá se nejčastěji z položek Díl typu Finál.

Položky Skladová karta jsou v obsahu zakázky dočasně použity v případě, kdy ještě neexistuje položka s modelem typu Díl.

Jakmile v CAD položka s modelem vznikne, nahradí nová položka Díl položku Skladová karta v obsahu zakázky.

Později při schválení a exportu zakázky zpět do ERP, dojde k opravě i v obsahu zakázky v ERP.

Položka Zakázka má pevně danou, vlastní množinu atributů a strukturu souborů. 

 

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace