Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Novinky Solid Edge 2021 - simulace

 

Vylepšení kopírování studie

Proces kopírování studie simulace byl vylepšen a zjednodušen:

 • Studii je možné duplikovat pomocí nového příkazu místní nabídky Vytvořit kopii na panelu Simulace. Dříve bylo nutné studii zkopírovat a vložit pomocí dvou samostatných příkazů.
 • Když zkopírujete síťovanou studii, síť se zkopíruje také. Dříve by se zkopírovala pouze zatížení, omezení a konektory.

Další informace naleznete v tématu Kopírování a vkládání studií nebo samostatných objektů simulace.

 

Integrace FLOEFD se Solid Edge

Simcenter FLOEFD pro Solid Edge nabízí metody výpočetní dynamiky kapalin (CFD), které jsou nyní zcela integrovány do rozhraní Solid Edge. Díky této integraci je možné přenést výsledky analýzy proudění do lineární statické analýzy Solid Edge Simulation.

Byly provedeny tyto změny:

 • Název – FloEFD for Solid Edge je přejmenován na Simcenter FLOEFD pro Solid Edge.
 • Licencování a nastavení – Simcenter FLOEFD pro Solid Edge je spravováno pomocí správce licencí Siemens CLT. Je dostupný jako doplněk pro verze Solid Edge Classic, Premium, Foundation a Academic.
 • Rozhraní – Po instalaci použijte dialogové okno Solid Edge Správce doplňků k načtení dopňku pro FLOEFD pro Solid Edge .
 • Nový příkaz Exportovat výsledky do simulace není ve výchozím nastavení viditelný. Chcete-li k němu získat přístup, vytvořte proměnnou prostředí systému Windows MGC_SIMULATION a nastavte ji na libovolnou neprázdnou hodnotu.

Další informace naleznete v části Přehled Simcenter FLOEFD pro Solid Edge.

 

Import výsledků analýzy proudění do pevnostní studie

Nyní můžete použít výsledky analýzy Simcenter FLOEFD pro Solid Edge výpočetní dynamiky kapalin (CFD) jako vstup pro pevnostní analýzu sestavy Solid Edge Simulation.

 • V produktu FLOEFD nastavte a vyřešte analýzu proudění tekutin a poté exportujte soubor výsledků (*.fld) do Solid Edge Simulation pomocí nového příkazu, karta Analýza proudění → skupina Nástroje → Exportovat výsledky do simulace.
 • V Solid Edge Simulation použijte dva nové příkazy na kartě Simulace → skupina Externí zatížení k importu souboru FLD a použití výsledku jako vstupní zatížení pro aktivní studii.
 • V podokně Simulace → skupina Zatížení vyhledejte nový uzel Importovaná zatížení, který obsahuje tlak tekutiny analýzy proudění a okrajové podmínky teploty tekutin použité na model:

Další informace naleznete v následujících tématech nápovědy:

 

Vylepšené ověřování vlastností materiálů

Tabulka materiálů nyní obsahuje nové tlačítko Zvýraznit vlastnosti simulace, které identifikuje vlastnosti materiálu, jež jsou vyžadovány pro typ vytvořené studie simulace Solid Edge. Pokud toto tlačítko vyberete, můžete ověřit, že jsou u všech v tabulce zvýrazněných vlastností definovány hodnoty.

Další informace naleznete v tématu Ověření vlastností materiálu simulace.

 

Průzkum hodnot napětí na hranách

V prostředí výsledků simulace Tabulka průzkumu nyní obsahuje možnost, pomocí které je možné na vybraných hranách zobrazit hodnoty napětí. Dříve bylo možné pouze vybrat jednotlivé uzly nebo zobrazit všechny hodnoty pro celé plochy nebo povrchy. Hledání hodnot podél hran bylo tak časově náročné.

Další informace naleznete v tématu Zobrazení dat uzlové analýzy.

 

Vypnutí a odebrání geometrie simulace

Studie Solid Edge Simulation sestavy byla vylepšena a nyní nabízí snadnější přidávání či odebírání geometrií studie ve velkých sestavách.

Na panelu navigátoru studie Simulace jsou k dispozici následující příkazy místní nabídky:

 • Vypnout a Zapnout geometrii spolu se závislými objekty simulace. Dříve byly tyto příkazy dostupné pouze u zatížení a omezení.
 • Odebrat geometrii ze studie.
 • Odstranit jednu síť (a nikoliv všechny).

Další informace naleznete v části Přidání nebo odebrání geometrie studie a Vypnutí, zapnutí a odebrání geometrie studie.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace