Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Pevností analýza

 

https://www.youtube.com/watch?v=h22ii8LKfOU
 

Analýzy MKP přímo v Solid Edge

Simulace určené pro program Solid Edge jsou založeny na prověřené technologii analýzy metodou konečných prvků na bázi řešiče NX Nastran (používá jej ve svém vývoji například NASA). Výrazně omezují nutnost použití fyzických prototypů, čímž snižují náklady na testování a současně zkracují dobu návrhu. Uživatel má na výběr z několika úrovní výpočtů podle svých schopností a potřeb. Jednotný model zajišťuje přenositelnost definovaných omezujících podmínek a zatížení mezi jednotlivými úrovněmi řešení pevnostní analýzy.

 

Solid Edge Simulation Express

je základní vstupní úrovní pro řešení jednoduchých pevnostních a modálních (vlastní tvary a frekvence) úloh. Jednoduché ovládání pomocí průvodce dává spolehlivě správné výsledky i začátečníkům. Základní úroveň obsahuje automatické vytváření sítí konečných prvků. Jsou podporovány sítě od tetrahedral elementů až po dvojrozměrné sítě střednicových ploch plechových součástí. Postprocesing je založen na rychlé interpretaci a porozumění výslednému chování modelu, k tomu pomáhají i komplexní vizualizační nástroje. Výsledky lze zobrazit v celé řadě podob, včetně modelů s barevným vykreslením výsledků výpočtu a animací napětí nebo deformace. Snadno určíte problémové oblasti a zobrazíte uzly maximálního/minimálního namáhání a také vygenerujete zprávu s konečnými výsledky. Po analýze můžete rychle a snadno provádět veškeré požadované úpravy konstrukce. Synchronní technologie umožňuje provádět libovolné změny modelu úpravou geometrie bez historické závislosti, což znatelně urychluje proces finalizace modelu.

 

Solid Edge Simulation

Tento modul je vyšší úrovní MKP analýzy pro konstruktéry. Oproti úrovni nástroje Solid Edge Simulation Express je rozšířena o analýzu větších konstrukčních celků, tj. sestav, o větší množství vstupních a výstupních údajů a o výpočty vzpěrné pevnosti a ustáleného přenosu tepla. Je-li umožněno schopným konstruktérům provádět vlastní analýzu, dokážou provést více analytických úkolů za kratší dobu – výsledkem je zvýšení kvality, snížení nákladů a omezení nutnosti fyzických prototypů. Také se tím vyhnete vysokým nákladům na analýzy od specializovaných firem. Solid Edge Simulation poskytuje plnou sadu funkcí pro definici zatížení a okrajových podmínek, které potřebujete k vytvoření reálných výpočtových modelů. Omezující podmínky jsou založeny na geometrii modelů a zahrnují fixní vazby, spojení sítí, rotační vazby, symetrii a válcovou vazbu. Zatížení jsou rovněž založena na geometrii a zahrnují jak mechanická, tak teplotní zatížení pro tepelnou analýzu. Pro analýzu sestav lze vytvořit kontakty mezi součástmi sestavy velmi rychle. K dispozici jsou kontakty mezi součástmi, iterační lineární řešení, a lepené spoje. Integrovaný řešič NX Nastran počítá reálné vzájemné působení součástí sestavy robustní iterační metodou. Síť konečných prvků můžete vylepšit pomocí ručního nastavení velikosti hran a ploch prvků. Jsou k dispozici 3D i 2D sítě a 1D síť pro analýzu příhradových konstrukcí.

 
Rozdíly mezi Solid Edge Simulation a Simulation Express

Solid Edge Simulation nabízí větší přístup k pokročilejším funkcím Femap než Simulation Express, je tedy výkonnější aplikací pro analýzu konečných prvků. Pokud máte softwarovou licenci Solid Edge Simulation, můžete používat obě aplikace. Simulation Express a Solid Edge Simulation lze použít u stejných modelů.

 

Zde jsou uvedeny některé funkce, které Solid Edge Simulation podporuje, zatímco Simulation Express nikoliv:

 • Vyhrazená integrovaná pomoc pro uživatele v produktu (samostudium i nápověda online).
 • Velké množství funkcí analýzy MKP ve vyhrazeném prostoru na kartě Simulace na pracovním panelu Solid Edge místo jednoho příkazu, který provádí všechny operace.
 • Více studií na dokument modelu (ne pouze jedna).
 • Úplná sada typů zatížení konstrukcí pro simulaci mnoha různých typů napětí včetně síly, tlaku, posunutí, gravitace, odstředivé síly a teploty.
 • Úplná sada typů omezení pro simulaci mnoha způsobů omezení součástí včetně pevného, posuvného, rotačního, plošného a válcového.  ​​​

​​       
            

 • Neustálá viditelnost zatížení a omezení v modelu, ne pouze při definici studie. Zatížení a omezení si můžete kdykoliv prohlížet a vytvářet obrázky a výpisy, které je zobrazují.
 • Export do Femap pomocí příkazu Uložit soubor .mod pro Femap.
 • Samostatné prostředí pro výsledky simulace, které slouží ke kontrole dat, vykreslení výsledků a generování výpisů.              
 • Výsledky se po zpracování uchovávají a v prostředí výsledků simulace je můžete kdykoliv otevřít a prohlížet.
 • Velké množství způsobů vykreslení napětí, namáhání, posunutí, působících sil a použitých omezení na modelu.
 • Můžete použít průzkum a kliknout na datové uzly v modelu a zobrazit souřadnice zvlášť namáhaných oblastí. Příkaz do tabulky průzkumu také automaticky přidá souřadnice.
 • Pro animace v prostředí Vizualizace a prezentace můžete vybrat primární, deformované a nedeformované zobrazení modelu. Výstupní dokumentace nabízí výpisy HTML, obrázky a videa.

 
Vztah k Femap a NX Nastran

Solid Edge Simulation využívá prostředky Femap pro pre a postprocesing a standardní řešič NX Nastran k analýze modelů součástí, plechu a sestav. Zatímco aplikace Femap je zaměřena pro analytiky, kteří většinu času tráví analýzou konečných prvků a kteří mají širší znalosti analýzy MKP, Solid Edge Simulation nabízí základní integrovanou analýzu pro uživatele Solid Edge. Solid Edge Simulation nahrazuje složité uživatelské rozhraní Femap rozhraním, které je zjednodušené a integrované v Solid Edge.

Zařízení na obrázcích je duševním vlastnictvím firmy Balínek Trade s.r.o., kde byla provedena pevnostní analýza v Solid Edge Simulation.

Děkujeme firmě Balínek Trade s.r.o. za poskytnutí modelů.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace