Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

DIGITALIZACE

DIGITÁLNÍ DVOJČE, DIGITÁLNÍ TOVÁRNA, VIRTUÁLNÍ REALITA

S novými možnostmi digitalizace zvládnete dnešní i budoucí výzvy hravě.

Digitální dvojče neboli Digital Twin je digitální (počítačový) model reálného stroje nebo zařízení a zahrnuje software pro správu celého životního cyklu produktu v reálném i virtuálním světě.

My se zaměříme zejména na výrobní nebo automatizovaní zařízení, na němž lze simulovat jeho fungování. Taková virtuální replika reálných zařízení pomáhá odhalit různé chyby a nesrovnalosti ještě předtím než se dané zařízení uvede do provozu.

Tento způsob umožňuje zvyšovat efektivitu a zisk, snižovat chybovost, ztrátu dat a vždy používat aktuální dokumentaci.

DIGITALIZACE v konstrukci a vývoji

Solid Edge a NX CAD, NX Mechatronic concept design, Simcenter a FEMAP, Teamcenter, TPV2000Plus

Digitální dvojče vytváří přesný virtuální model fyzického produktu nebo zařízení. Na tomto virtuálním modelu lze simulovat všechny jeho funkce, komunikaci mezi jednotlivými částmi a dokáže se adaptovat na měnící se podmínky. Digitální dvojče dokáže odhalit chyby ještě předtím než se zařízení nebo celá linka uvede do provozu. Ve výrobních závodech dovede zkrátit dobu zprovoznění nových linek, jelikož se na virtuálním modelu provedou všechny důležité testy.

Do digitalizace v konskturkci a vývoji lze začlenit od 2D a 3D konstukčních dat s vazbou na ERP systém, pořádek dat, číslování, vyhledávání, znovupoužitelnost, předání do výroby atd.

Teamcenter díky vyhledávání až zpětinásobí rychlost vyhledávání již vytvořených dílů (např. vyhledání dle tvarové podobnosti), snížíte duplicitu a zvýší se standardizace výroby a znovupužití dílů. Zvyší se komunikace týmů, vše na jednom místě a jedné platformě. Díky automatickým procesům, bude práce rychlejší a efektivnější.

Kompletní digitalizací procesů pomocí softwaru Teamcenter budete řídit svou dokumentaci moderně a efektivně na úrovni standardu Industry 4.0. Stanete se moderním firmou 21. století.

DIGITALIZACE  ve výrobě a obrábění

Solid Edge CAM Pro / NX CAM

Digitální dvojče vytváří přesný virtuální model fyzického obráběcího stroje. Stroj se buď nemodeluje ve 3D nebo se model stroje dostane od výrobce. V základní verzi CAM je simulace obrábění, odebírání materiálu, s modelem Simulation se do CAMu nahraje stroj do kterého se zadefinuje kynematika stroje a jeho funkce a řeší se simulace obrábění celého stroje. 

DIGITALIZACE  při montáži

NX Mechatronics Concept Designer

Digitální plánování, simulace a optimalizace výroby s automaticky vygenerovaným PLC kódem představuje digitální dvojče výroby. Souběžná simulace mechatroniky a automatizace vytváří ucelený simulovaný model, který je základem virtuálního zprovoznění.

Schopnost fyzikálně založené simulace

Mechatronics Concept Designer má snadno použitelné modelování a simulace, které vám umožňují rychle vytvářet a ověřovat alternativní koncepty návrhu v rané fázi vývojového cyklu. Na rozdíl od nástroje založeného na modelu vám MCD umožňuje nejen vidět, jak vypadá, ale také ověřit, že funguje. Zatímco nástroje zaměřené na model vám ukazují geometrii a umožňují vám modelovat součásti, my jdeme dále a umožňujeme vám ověřit, že váš produkt funguje, než jej postavíte. Toto ověření umožňuje knihovna pro opětovné použití, ze které můžete rychle přidávat data do funkčního modelu. Tato data zahrnují klouby, pohyb, senzory, akční členy, chování při kolizi a další kinematické a dynamické vlastnosti každé součásti. To umožňuje fyzikálně založenou interaktivní simulaci pro ověření provozu stroje. Toto ověření vám pomůže odhalit a opravit chyby v digitálním modelu.

DIGITALIZACE  v technologii

Teamcenter Manufacturing a Solid Edge CAM Pro / NX CAM, TPV2000Plus

Teamcenter Manufacturing a NX CAM, kde se vytvoří a propojí technologický postup s CNC operacemi. 

Bezpapírova dokumentace

Solid Edge a NX CAD, TeamcenterSolid Edge CAM Pro / NX CAM, TPV2000Plus

Pomocí PMI data z 3D CAD modelu do CAMu, konstrukce nemusí vytvářet výkresy. Díky bezpapírové dokumentaci pracujete v PDM/PLM Teamcentru vždy s platnou verzí, dostupné jsou všechny revize, odkudkoliv online. Díky bezpapírové dokumentace ušetříte i nemalé peníze kterými jsou náklady na tisk a HW.

V IS TPV2000Plus může používat např. čtečky čaových kódu pomocí kterých můžete třeba odvádět jednotlivé operace ve výrobě. Díky čarovému kódu víte o všem, ihned, odkudlovi a přehledně. 

Díky námi dodávané digitalizaci na úrovni standardu Industry 4.0. budete moderní a flexibilnější, zrychlíte čas a tím zvýšíte ziskovost a zejména budete konkurenceschopnější na trhu.

Budete moderním firmou 21. století.

http://<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/dCveOVMBt7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

http://<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/dCveOVMBt7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Digitální dvojče je virtuální obraz reálného stroje v digitálním prostředí

Pomocí digitálního dvojčete obráběcího stroje, kde je součástí simulace fyzického stroj, u kterého jsou vyřešeny všechny kinematiky atd., a pomocí CAM modulu NX Simuation uživatel řeší uživatel simulaci obrábění včetně simulaci stroje.

Většina dodavetelů obráběcích strojů ke svým strojům dodává i model v univerzálním 3D formátu, když není, tak se pomocí 3D CAD systému Solid Edge nebo NX CAD vymodeluje, dají se modelu fyzické vlastnosti - kinematika stroje, cse driver, postprocesor.

Díky tomu, uživatel virtuálně obrábí, odlazuje NC program, postupuje jako na reálném obráběcím stroji, do obráběcího prostoru uživatel umístí polotovar, 3D sondou polotovar zaměří a spustí odladěný NC program. Výsledný obrobek vidí včetně odebraného materiálu pro možnosti dalších analýz. 

Pracovník tak nemusí být přímo u stroje a může odkudkoliv programovat a odladit NC.

Dlaší krok pak může být např. u řídícího systému SINUMERIK ONE simulovat na počítači přímo konzoly stroje, kde má uživatel stejný panel jako na stroji se stejnou funkčností, kdy uživatel může vše vyzkoušet, odladit a nemusí se bát že něco rozbije, případně kolize se zvýrazní.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace