Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

TDS-TECHNIK pro AutoCAD LT

 

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem AutoCAD LT. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které Vám výrazně ulehčí tvorbu výkresové dokumentace.

Nadstavba spolupracuje s nejnovějším programem AutoCAD LT 2010, ale i s předchozími verzemi AutoCAD LT 2009, AutoCAD LT 2008, AutoCAD LT 2007, AutoCAD LT 2006, AutoCAD LT 2005, AutoCAD LT 2004, AutoCAD LT 2002, AutoCAD LT 2000i a AutoCAD LT 2000.

 


Knihovna normalizovaných prvků

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků, které snadno vyberete a umístíte do výkresu ve zvoleném 2D pohledu, případně v řezu. Vykreslovat můžete i řadu normalizovaných prvků, jako díry pro šrouby, T-drážky apod. V databázi dále najdete také potrubí a armatury, výrobky z plastů, svařovací materiál, materiálové listy a další informace pracované podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvků se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu! 

Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

K jednotlivým typům součástí si můžete vkládat a dopisovat také vlastní libovolné textové poznámky. Ty se pak budou zobrazovat spolu s dalšími výše uvedenými informacemi. Navíc můžete podle textu v těchto poznámkách díly vyhledávat.

Při výběru požadované součásti můžete využít interaktivního výběru podle zařazení do skupin a podskupin, program obsahuje rovněž funkce pro snadné vyhledávání požadované součásti podle čísla odpovídající normy (např. "42 5510") nebo podle textu v názvu součásti (např. všechna "ložiska"). Kromě uvedených možností lze využít také přehledu posledních vybraných součástí.

Pro pohodlnější práci s rozsáhlou databází je k dispozici funkce pro označení oblíbených součástí. Naopak kategorie dílů, se kterými nechcete pracovat ("armatury", "lana", "řetězy" apod.), můžete ze seznamu vyřadit.

Program TDS-TECHNIK nabízí další využití této knihovny. Kromě zmiňovaného vykreslování dílů do výkresu můžete databázi využít jako zdroj informací místo klasických knižních tabulek. Údaje z jsou využívány i v pevnostních výpočtech a při tvorbě kusovníků.

 


Strojírenské výpočty

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí,
výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Po zadání vstupních údajů (typ a velikost součásti, materiál, zatížení v konstrukčním uzlu, apod.) se objeví výsledky výpočtu. Ty lze formou přehledné výpočtové zprávy vytisknout na tiskárnu nebo uložit do textového souboru. Text můžete také přenést přímo do svého textového dokumentu (např. do aplikací Microsoft Word, OpenOffice.org, 602Office, 602 Text) a pak libovolným způsobem zpracovat. Výpočtovou zprávu je možné zobrazit a vytisknout dokonce v několika jazycích: česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky. Díky kompatibilnímu formátu
info-bodů se kusovník vygeneruje správně i v případě, pokud ve výkresu byly použity také díly z nadstavby MechSoft.

Do kusovníku můžete doplnit také informace o vlastních dílech. Při tvorbě kusovníku je opět k dispozici databáze normalizovaných prvků, kde můžete vybírat a dosazovat do kusovníku řadu dalších položek, jako např. svařovací elektrody. Takto vytvořený kusovník můžete dále pohodlně upravovat, třídit a přečíslovávat. Program za vás také spočítá celkovou čistou nebo hrubou hmotnost. Ke kusovníku můžete navíc připojit různé poznámky a pokyny pro výrobu nebo montáž. Hotové kusovníky program podle vaší volby vytiskne na samostatné listy, nebo je spolu s rámečkem a razítkem vykreslí do výkresu. K dispozici máte pestrou škálu voleb, které ovlivňují vzhled těchto výstupů.

Při tvorbě kusovníků lze využít vaší skladové nebo jiné databáze (ceníky, katalogy), a to ať už lokální ve standardních databázových formátech, nebo ze sítě přes SQL. Můžete z ní pohodlně vybírat požadované položky a ty potom vkládat do kusovníku. Pro usnadnění práce s rozsáhlými databázemi jsou k dispozici funkce pro filtrování a vyhledávání podle mnoha kritérií.

 


Sestavy


Součástí kompletu TDS-TECHNIK je také silný nástroj pro analýzu sestav. S jeho pomocí výrazně ušetříte svůj čas při zpracování větších konstrukčních celků, které kromě hlavní sestavy obsahují třeba i několik set podsestav.

Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami. Zároveň provede kontrolu správnosti vložených údajů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto Vám program nabídne seznam použitých sestavných a výrobních výkresů.

 

 

 


Kreslicí pomůcky

Program nabízí širokou škálu dalších pomůcek pro usnadnění vytváření strojírenských výkresů. Můžete využít řadu nových nástrojových panelů, ve kterých najdete celou řadu ikon s vylepšenými nebo zcela novými možnostmi.

Snadno nastavíte formát a měřítko výkresu, případně měřítko kótování. Bez nutnosti stálého přepínání hladin můžete používat ikonky pro kreslení obrysových čar, os atd. Samozřejmostí je vykreslování značek technického kreslení (svary, drsnosti, tolerance, pozice apod.). Jistě oceníte také vylepšené vykreslování a editaci kót (doplňování nebo změna značek a tolerancí), rozšířené možnosti konstrukčních čar a další funkce. Z ikon také můžete spouštět dříve popisované vykreslování normalizovaných součástí, rámečků, razítek a kusovníků.

 


Převody jednotek

Užitečnou doplňkovou pomůckou je program pro převádění jednotek různých fyzikálních veličin.

Program pro převod technických jednotek umožňuje převádět hodnoty mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (včetně historických) pro délku, plochu, objem, hmotnost, hustotu, sílu, práci, výkon, rychlost, tlak, teplotu, rovinný úhel, jas aj.

K dispozici jsou zde také základní údaje o mezinárodní soustavě jednotek SI, používané násobky a díly (předpony) apod.

V programu dále najdete převod mezi číselnými soustavami používanými ve výpočetní technice (desítková, hexadecimální a binární), ale můžete si převést třeba i letopočet z římské soustavy na naší desítkovou.

 

 


Tolerance ISO

Součástí programu TDS-TECHNIK je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

Uživatelské přizpůsobení

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK byla navržena tak, aby široká škála nabízených funkcí nebyla na úkor snadnosti ovládání. Všechny parametry nadstavby jsou předvoleny tak, aby s ní bylo možné pracovat ihned po instalaci. Současně však bylo pamatováno i na možnost uživatelského přizpůsobení. Snadno nastavíte názvy a barvy používaných hladin. Můžete si upravit rovněž vlastní podobu rámečku, razítka i kusovníku. Přizpůsobit si můžete i vlastní vzhled aplikace. Nastavíte si rozmístění a velikost oken, tvar a velikost písma používaného v tabulkách a dalších výpisech, zvolíte si, zda chcete zobrazovat stavový řádek nebo panel s nástroji. Možnosti přizpůsobení najdete spolu s dalšími informacemi v uživatelské příručce a v nápovědě.

 

Popis odpovídá plnému rozsahu programu, který je prodáván pod označením TDS-TECHNIK Komplet.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace