Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Modulární uspořádání

 

Informační systém DIMENZE++ je členěn do následujících modulů:

 

 

Kromě výše uvedených modulů systém obsahuje specializované moduly pro přenosná PDA zařízení, komunikující se systémem on-line pomocí wi-fi sítě.

Příklad modulů:

 • Odpis operací - odpis operací snímáním čarových kódů
 • Řízení expedice - řízení nakládky
 • Inventarizace - provádění onventur skladů
 • Evidence prostojů - záznam prostojů ve výrobě
 • Příjem materiálu - příjem a zaskladnění materiálu
 • Evidence údržby strojů - provádění údržby
 • Fronta práce na pracoviště - zobrazení plánu práce na pracovišti
 • Rozpracovanost výrobních příkazů - přehled rozpracovanosti ve výrobě
 • a další....

a dále moduly pro zařízení platformy Android:

 • Digitální archiv - zobrazení výkresů ve výrobě
 • Dealerské objednávky - sběr objednávek pro distribuční společnosti
 • Manažerské sestavy - zobrazení informací ze systému včetně grafů
 • atd. 

 

 

Základní vlastnosti

 • Komplexní řešení výroby s dlouhodobým výrobním cyklem (strojírenský průmysl)
 • Komplexní řešení výroby s velmi krátkým výrobním cyklem (potravinářský průmysl)
 • Komplexní řešení odbytu distribučních společností
 • Otevřenost a přizpůsobivost výpočetního systému měnícím se potřebám podniku
 • Volnou definovatelnost dokladů a jejich toků v rámci organizační struktury podniku  
 • Jazykové mutace dokladů
 • Dynamické účetnictví (dynamické propojení mezi dokladem a jeho účetním obrazem)
 • Automatická korekce návazných dat při provádění opravných zásahů
 • Řízený přístup uživatelů, analýza uživatelských zásahů včetně záznamu historických podob dokladů

 

Specifické vlastnosti - ekonomika

 • Konsolidace účetních dat ze vzdálených závodových databází do centrální databáze
 • Interface pro výměnu dat se mzdovými systémy
 • Automatická tvorba zápočtů
 • Automatická tvorba opravných položek
 • Klouzavý přepočet váženého průměru nákladů
 • Volná definovatelnost kalkulačního vzorce
 • Automatizované účtování nedokončené výroby
 • Automatizované oceňování výrobků skutečnými náklady včetně dodatečných nákladů realizovaných po příjmu
 • Detailní rozbory nákladů - srovnání kalkulace se skutečnými náklady včetně analytického členění

 

Specifické vlastnosti - výroba, sklady

 • Blokování objednávek a skladových zásob pro výrobu či prodej formou rezervací
 • Snímání skutečného stavu výroby (odpisy operací, výdeje materiálů, půjčovna nářadí...) využitím čárových kódů
 • Možnost přidělení volně definovatelných atributů k položkám (např. sériová čísla, šarže atd.)
 • Evidence taveb a atestů nakupovaných položek
 • Optimalizace dělení tyčového materiálu
 • Evidence plechů a nářezových plánů včetně záznamů skutečné spotřeby materiálu
 • Automatizovaná tvorba objednávek ( nepokryté požadavky výroby, minimálních stavy skladů atd.) 
 • Hodnocení partnerů (dodavatelů) na základě libovolně definovatelných vlastností (cena, termín dodání, jakost atd.)

 

Specifické vlastnosti - ostatní

 • Automatická distribuce sestav - umožňuje definování a plánování bezobslužné tvorby výstupních sestav včetně jejich archivace ve formě PDF dokumentů a distribuce zvoleným uživatelům s možností publikace formou www stránek (Intranet, Internet).
 • Interaktivní sestavy s možností přístupu do dokumentů, provádění oprav přímo ze sestavy, provedení exportu sestavy do MS Excelu a grafického zobrazení.
 • Integrovaný on-line internetový obchod
 • Elektronický podpis dokladů v systému

 

Distribuované řešení s centrální správou

 • centrální správa číselníkových údajů a jejich kaskádovitá replikace na provozy
 • on-line přenos dokladů mezi provozy podle definovaných párovacích cest
 • internetový obchod B2B pro příjem objednávek s automatickou redistribucí objednávek na provozy
 • vnitropodniková přefakturace mezi provozy s navazující fakturací prostřednictvím EDI
 • kumulovaná platební bilance dodavatelů a odběratelů přístupná na všech provozech
 • automatizovaný sběr dat napříč provozy pro výkazy DPH a Intrastat

 

Automatizovaný distribuovaný reporting

Umožňuje uživatelské definování výstupních sestav spolu s možností nastavení a plánování jejich bezobslužné tvorby. Tyto sestavy pak mohou být automatizovaně archivovány, rozesílány zvoleným uživatelům na jejich E-MAIL, dále mohou být publikovány formou www stránek na firemním intranetu (internetu). Součástí automatizovaného reportingu  jsou interaktivní sestavy s možností přístupu do dokumentů, provádění oprav přímo ze sestavy, provedení exportu sestavy do MS Excelu, XML, DBF a dalších formátů a zobrazení výsledků v uživatelsky definovatelných grafech.

 

Monitorování chyb

Systém vnitřně monitoruje výskyt chybových hlášení. Tato chybová hlášení jsou automaticky odesílána v pravidelných intervalech do firmy CENTIS, kde se provádí jejich analýza. Každá taková chyba je u zákazníka opravena ještě téhož dne a s ohledem na míru její závažnosti je oprava instalována i u ostatních zákazníků. S tímto přístupem se podařilo dosáhnout velmi vysoké míry spolehlivosti systému.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace