Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Popis

Frézování s pevnou osou

Software NX CAM nabízí širokou škálu možností 2,5osého a 3osého obrábění pro prizmatické díly a součásti s volným tvarem – od základního obrábění až po pokročilé, automatizované metody programování.

 • Objemové frézování automatizuje programování prizmatických dílů
 • Plně automatizované zbytkové frézování odstraňuje neobrobený materiál z předchozích operací a eliminuje obrábění naprázdno
 • Programování více dílů urychluje programování uspořádání s více obrobky, jako je konfigurace upínacího podstavce
 • Automatická detekce kolize zajišťuje bezpečné obrábění nejnáročnějších geometrií

Vysokorychlostní obrábění

Adaptivní frézování, vysokorychlostní hrubovací strategie v softwaru NX, umožňuje vysoké rychlosti úběru kovu při zachování konzistentního zatížení nástroje.

Vysokorychlostní dokončovací operace vytvářejí plynulé řezné vzory, které vedou k jemné povrchové úpravě i při vysokých rychlostech posuvu.

Hladké vzory adaptivního frézování umožňují hluboký odběr při vysokých rychlostech obrábění, přičemž se současně kontroluje zatížení nástroje – výsledkem je rychlejší obrábění a delší životnost nástroje.

5osé obrábění

Víceosé obrábění v softwaru NX vám umožňuje vyrábět složité díly s menším počtem operací a nastavování, což snižuje náklady a zkracuje dodací lhůty.

Software NX CAM podporuje řadu metod pro definování přesně řízených víceosých drah nástroje na složitých plochách, a to s účinnou kontrolou kolize a podříznutí obrobku.

 • Pětiosé vysokorychlostní hrubování umožňuje obrábět díly blíže konečnému tvaru, čímž se snižuje počet nastavení a operací.
 • Automatizované naklápění nástroje převádí 3- až 5osé operace na obrábění součástí s hlubokými oblastmi, jako jsou formy, pomocí krátkých nástrojů při vysokých
 • rychlostech posuvu.
 • Strategie plynulých vodicích křivek je ideální metodou řezání pro víceosé vysokorychlostní dokončovací operace.

Technologie pro přizpůsobení křivosti s plynule upravovanou osou nástroje maximalizuje kontakt nástroje. Umožňuje to méně průchodů většími nástroji.

Automatické profilování s proměnnou osou vyžaduje pouze minimální výběr geometrie pro řezání podél stěn s úkosem a jiných profilů.

Robotické obrábění

Pokročilá robotika vám pomůže rozšířit automatizaci a zvýšit produktivitu v dílně. Software NX vám umožňuje programovat a simulovat roboty pro přesné CNC obrábění a přenášení výrobků.

Programujte roboty k obrábění velkých dílů a k automatizaci obráběcích úkolů, které se obvykle provádějí ručně, jako je leštění, ořezávání a odstraňování otřepů.

Multifunkční stroje

Software NX nabízí kompletní řadu obráběcích funkcí pro nejnovější multifunkční stroje, které podporují simultánní víceosé operace.

Pomocí grafického displeje zajišťuje správce synchronizace interaktivní ovládání obráběcích sekvencí napříč několika kanály. Sledování stavu obrobku během procesu je kritickou součástí efektivního frézování-soustružení. NX CAM automaticky generuje zpracovávaný obrobek (IPW), aby zajistil bezproblémový přenos konfigurací obrobku mezi frézováním a soustružením.

Drátořez

Drátořez NX pracuje s drátěnými modely i tělesy, což usnadňuje řezání dílů v 2osých a 4osých režimech. Je dostupná široká škála operací včetně víceprůchodového profilování, zpětného chodu a odstranění oblasti.

Soustružení

NX CAM poskytuje úplné řešení soustružení, které je možné snadno použít pro jednoduché programy a které je dostatečně výkonné ke zpracování komplikované geometrie při obrábění s více vřeteny a hlavami. K programování operací hrubování, dokončování s více záběry, zapichování, řezání závitů a v

rtání podle osy používáte buď 2D profily součástí, nebo modely těles.

Soustružení v NX umožňuje ovládání nástroje v ose A a v ose B. Kromě bohatých funkcí pro běžné úkoly nabízí speciální funkce „výukového režimu“ uživatelům další možnost řízení přesného dokončování a speciálních řezných úloh.

Vyvážené soustružení umožňuje současné obrábění dvěma protilehlými nástroji. Vyvážené řezné síly minimalizují průhyb dílů, což umožňuje hlubší řezy a rychlejší obrábění. Zobrazeny dostupné režimy řezání:
– Vyvážené: protilehlé nástroje jsou zarovnány (vlevo)
– Sloučené: jeden z nástrojů sleduje protisměrný nástroj (vpravo)

Programování specifické pro danou aplikaci

Softwarové řešení pro konkrétní aplikaci – ve srovnání s používáním generických funkcí – výrazně zlepšuje produktivitu programátora NC.

Frézování turbín - lopatek

Díky nástroji NX můžete programátorům odlehčit použitím specializovaných 5osých operací NC programování pro složité rotační části s lopatkami, jako jsou lopatková a oběžná kola.

Simultánní 5osé hrubování a zbytkové frézování umožňují účinně odebírat materiál mezi břity zadáním parametrů, jako je odsazení řezné roviny, pojezdový vzor a osa nástroje.

Dokončování náboje vytváří optimalizovanou dráhu nástroje přesným ovládáním bočního přejezdu, vzoru řezu a vyhlazení dráhy nástroje.

Dokončování lopatek a děliče umožňuje kvalitnější povrchovou úpravu pomocí hladkých řezných vzorů (např. spirálové operace a frézování bokem) s parametry pro stabilizaci osy nástroje v případě hran.

Obrábění trubek

Specializované hrubovací a dokončovací operace zjednodušují programování těžko přístupných vnitřních ploch. Snadno a rychle můžete vytvářet plynulé, efektivní a bezkolizní dráhy nástroje.

 

Obrábění trubek zjednodušuje programování složitých dutin, které se obvykle nacházejí v potrubí, hlavách válců a uzavřených oběžných kolech.

Automatizace programování

Obrábění podle prvků (FBM)

Pomocí obrábění podle prvků v NX můžete automaticky vytvářet optimalizované strojní programy přímo z modelů návrhu součásti. FBM automaticky rozpozná a naprogramuje širokou škálu typů obráběcích prvků, včetně těchto:

 • Prizmatické obrábění
 • Soustružení
 • Drátořez
 • Barva a atributy

Každý obráběcí krok je vybrán na základě konfigurovatelné logiky a kritérií spravovaných v databázi obrábění, která je součástí systému (jak je uvedeno níže). Můžete snadno konfigurovat, přidávat nebo upravovat obráběcí operace podle prvků i způsob jejich výběru pomocí jednoduchého editoru (Machining Knowledge Editor).

Obrábění na základě výrobních informací o produktu (PMI). Software NX zpracovává informace PMI připojené k 3D modelu, například tolerance a drsnost, a používá je k výběru metody obrábění.

Například přísná tolerance může vyžadovat specifickou dokončovací operaci a nástroj. Software NX CAM dokáže zpracovat data o toleranci přidaná do konstrukčního modelu NX a použít je k výběru správných obráběcích operací. Takovým způsobem data PMI řídí NC programování a obrábění.

Knihovna řezných podmínek

Software NX CAM nabízí přizpůsobitelnou databázi obrábění, která vám umožňuje spravovat osvědčená data a používat je u asociativních operací dráhy nástroje.
NX pro danou operaci a výběr nástroje automaticky aplikuje správné posuvy a rychlosti.

Programování podle atributů

NC programování v nástroji NX můžete automatizovat využitím barev a atributů geometrie. Tato metoda, která využívá šablony procesů, může výrazně zkrátit dobu
programování, zejména při obrábění elektrod.

Šablony procesu

Software NX CAM umožňuje použít předdefinované šablony nastavení pro standardizaci a urychlení programování úloh. Procesy se obvykle používají k tomu, aby se zajistilo použití upřednostňovaných metod a nástrojů.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace