Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Teamcenter pro malé podniky

Aplikace Teamcenter je vhodná i pro malé výrobní podniky. Zde popisovaná ukázka je plně funkční v ostrém provozu u našeho zákazníka.

Jedná se o specifickou konfiguraci nastavenou dle jeho potřeb. Jako CAD je použitý SOLIDWORKS a jako ERP aplikace ESO 9. Nicméně je možné použít libovolný CAD a ERP podnikovou aplikaci.

Teamcenter zastává funkci správce výrobní dokumentace. Umožňuje vytvoření kompletního konstrukčně technologického rozpadu výrobku pro zakázku.

Komunikuje s CAD aplikací a ERP - podnikovým systémem zákazníka. Vytváří tak prostředníka mezi těmito aplikacemi.

 

                              Jak na to?              Popis činnosti. Automatické generování zakázkové výrobní dokumentace.

 

Přínosy:

 • Správa 3D modelů a výkresů v PLM Teamcenter
  • Jistota správnosti dat (neexistují kopie, duplicity)
  • Snadno dostupný poslední platný výkres + historie
  • Propojení s položkami ERP (číselníky Hutní materiál a Nakupované položky)
   • Automatický import položek Hutní materiál a Nakupované položky
  • Řízený proces tvorby konstrukční dokumentace
  • Automatické generování PDF výkresu
  • Automatický přenos položek, výkresů a kusovníků do ERP
  • Možnost spravovat i další dokumenty položky (nejenom výkres)
  • Možnost vkládání výkresu od zákazníka se stejnými možnostmi využití jako s vlastní dokumentací
 • Tvorba postupů v PLM Teamcenter
  • Pevné spojení s modelem/výkresem (s konkrétní revizí/platností)
  • Automatické generování výrobní dokumentace 
  • Řízený proces tvorby technologické dokumentace, spojený s procesem tvorby konstrukční dokumentace
  • Automatický přenos postupů a operací do ERP
 • Přístup k zakázkám v PLM Teamcenter (automatický import)
  • Práce nad zakázkou v konstrukci
  • Automatické generování zakázkové výrobní dokumentace 
  • Definice obsahu zakázky v konstrukci
  • Automatický přenos obsahu zakázky do ERP
  • Řízený proces tvorby dokumentace pro zakázku
  • Možnost spravovat i další dokumenty zakázky
 • Rychlejší vyhledávání a přístup k informacím a dokumentům
  • Využití vlastností modelu či položek
  • Přehledné vazby mezi položkami

 

Jak na to?

Následující obrázek zobrazuje položky používané v tomto prostředí Teamcenteru.

Položky: Hutní materiál, Nakupovaná položka, Zakázka, Skladová karta - jsou zakládány v prostředí ERP a do Teamcenteru jsou pravidelně importovány jednou za 24 hodin, případně kdykoliv ručně na žádost zákazníka dle jeho potřeby.

Položky: Díl a Nakupovaný Díl  - jsou to 3D modely zakládané v prostředí CAD a do Teamcenteru jsou importovány ihned po uložení v CAD.

Položky: Technologický postup a Operace  - jsou zakládány v prostředí Teamcenteru, jejich údaje jsou exportovány do ERP po schválení položky.

Popis a ukázky položek zde: Typy položek

 

 

Popis komunikace Teamcenter a ERP:

 

 

 

 

Popis činnosti:

Obchodník založí v ERP zakázku, do zakázky vloží položky, které se mají vyrábět. Zakázka je naimportována do Teamcenteru.

Konstruktér vytvoří potřebné modely, výkresy, konstrukční rozpad výrobku. Vytvoří základní technologický postup (požadavek zákazníka).

Technolog zkontroluje a případně upraví technologický postup. Pokud nalezne chyby v konstrukční části posílá je zpět na konstrukci.

Pokud je vše v pořádku příjde položka vedoucímu konstrukce, ten ji zkontroluje a schválí, případně ji pošle zpět na dopracování.

(Postupy nemusí být nutně zadávány v Teamcenteru, aplikace umí komunikovat i se systémy TPV a ERP pro výměnu technologických dat)

 

Schválení položky provede uzamčení všech údajů a dokumentů položky. Následně probíhá automatické generování výrobní dokumentace.

Výsledkem je vygenerovaný PDF dokument, který obsahuje jak výkres tak technologický postup (na druhé straně výkresu, formát A4,A3).

Na závěr schvalovacího procesu provede systém export položek do ERP. Toto vše je řízeno schvalovacím Worflow procesem - Schválení položky.

 

V ERP se založí položka její kusovník i technologický postup dle údajů z Teamcenteru. K položce může být připojen výkres ve formátu PDF.

 

Uživatelé tedy zpracovávají dokumentaci položkově a dle potřeby ji ihned posílají do ERP. Výroba tak může být zahájena před kompletním zpracováním zakázky.

 

V okamžiku kompletního zpracování zakázky provede uživatel schválení zakázky. Systém provede uzamčení všech údajů a dokumentů zakázky.

 

Automatické generování zakázkové výrobní dokumentace.

Následně probíhá automatické genrování PDF souborů pro zakázku.

Do již vytvořených PDF výrobní dokumentace systém automaticky doplní údaje ze zakázky (číslo zakázky a počet kusů). Výsledkem je nový PDF dokument který obsahuje výkresy a postupy všech položek zakázky. Všechny dokumenty obsahují zakázkové údaje.

 

 

 

Na závěr schvalovacího procesu provede systém export zakázky do ERP. V ERP se dle importovaných dat upraví obsah zakázky.

Toto vše je řízeno schvalovacím Worflow procesem - Schválení zakázky.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace