Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Účetní koncepce DIMENZE++

 

Účetní koncepce informačního systému je založena na reálném fungování firem, kdy běžně nastávají časové nesoulady v zakládaných údajích, které jsou způsobeny jednak nekázní samotných uživatelů (hlavně v období zavádění informačního systému), nekázní partnerských organizací a obecně existujícími skutečnostmi, které nejsou ovlivnitelné.  


Zpracování účetní problematiky klasickým účetnictvím

Klasické účetnictví sice poskytuje metody podchycení takových aktivit a zajišťuje, že v sumárních údajích za organizaci vykazují účetní sestavy přesné výsledky, ale detailní rozbor jednotlivých aktivit firmy je neúměrně zkreslen a je tudíž jen obtížně použitelný v rozhodovacích procesech firmy. Příkladem komplikací u klasického účetního systému může být příjemka materiálu, na jejímž základě přijímáme zboží na sklad ve stanovené ceně. Pro zjištění přesných interních informací o finančním podílu materiálu na konkrétní zakázce bychom měli provádět příjem ve skutečných nákladech (tzn. včetně nákladů souvisejících s pořízením zboží). Problémem ovšem je, že v okamžiku příjmu materiálu nemusíme mít k dispozici faktury za dopravu dodaného materiálu, ale příjem musíme přesto fyzicky i účetně uskutečnit. Dodatečně obdržené doklady, obsahující náklady související s pořízením již přijatého zboží, nelze přiřadit nákladově ke zmíněné příjemce a navýšit tak vážený průměr nákladů pouze u zboží, kterého se dodatečné náklady týkaly, protože příjem již byl fyzicky i účetně realizován. 


Zpracování účetní problematiky v IS DIMENZE++

V informačním systému DIMENZE++ je problematika účetnictví zpracovávána s naprosto odlišným přístupem. Při vytváření vizuální podoby dokladu vytváří systém automaticky vazby na příslušné účty účetní osnovy, které pouze zaznamenávají, na který účet se bude účtovat částka z dané řádky dokladu, ale není tím podchycena samotná částka. Vytvořením vizuální podoby dokladu je automaticky definován svazek takových vazeb, které společně vytvářejí dynamický spoj mezi dokladem a jeho účetní podobou. V okamžiku pozdějších změn ve velikosti částek na řádcích dokladu (způsobených například rozpočtem dopravného na ceny jednotlivých položek) je automaticky změněna i účetní podoba dokladu, což by v klasickém účetním systému bylo řešitelné pouze stornem původního dokladu a založením dokladu nového. Dynamický spoj mezi vizuální a účetní podobou každého dokladu vytváří velmi dobré předpoklady i pro nasazení informačního systému.  


Výhody pro nasazení IS DIMENZE++

Základní podmínkou nasazení klasických informačních systémů bývá nastavení aktuálního počátečního stavu zásob ke dni ostrého spuštění informačního systému. Důvodem je správný výpočet klouzavého váženého průměru nákladů, který se odvíjí od počátečního stavu zásob. Tato podmínka bývá v případě firem s obrovským sortimentem zásob nepřekonatelnou překážkou. Účetní stav zásob se zpravidla neshoduje s fyzickým stavem (opožděné účetní zpracování dokladů, rozdíly mezi množstvím v dokladech a skutečně vydaným nebo přijatým množstvím, nesoulady v ocenění zásob). Vyjasnění nesrovnalostí může trvat i několik týdnů a jelikož se děje za plného provozu firmy, je takto zjištěný stav o několik týdnů opožděn za stavem aktuálním, čímž je nepoužitelný pro nastavení aktuálního počátečního stavu zásob. 
Informační systém DIMENZE++ umožňuje díky dynamickému účetnímu spoji manipulovat s cenami na řádcích jednotlivých dokladů. Nasazení informačního systému tedy není z hlediska nastavení počátečních stavů zásob časově kritické, protože není touto podmínkou vázáno. Pokud se provede opožděné nastavení počátečního stavu zásob, přepočítá systém dynamicky klouzavý vážený průměr nákladů u všech následných transakcí charakteru výdeje materiálu. Dynamickým účetním spojem je zajištěna korektnost takového kroku i z účetního hlediska. Z hlediska nastavení počátečního stavu účtů podobná omezení rovněž neplatí.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace