Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Novinky Solid Edge 2022

Plovoucí okno

Oddělené grafické okno pro lepší možnosti zobrazení modelu

Zobrazit základní referenční roviny při spuštění příkazu

Automatické zobrazení referenčních rovin po spuštění prvního příkazu

Automatické doplňování při hledání příkazu

Možnost vytvoření nového modelu na stránce pro otevírání

Správce plovoucích licencí

Přeskočení příkazu "Skica"

Redukuje počet kroků pro kreslení skic přímou volbou kreslícího nástroje.

Kontextová nabídka při kreslení ve skice

Po vybrání objektu se zobrazí nabídka několika základních funkcí pro daný objekt.

Je také možné zvolit si příkaz z pásu karet i pro funkce, které tuto možnost dříve nepodporovali.

Inteligentní výběr

Funkce inteligentního výběru je dostupná už i ve skice v modelu, ne jen ve výkresu, dostává další možnost výběru a Solid Edge nyní zobrazuje počet vybraných položek.

Kuželosečky

Nyní podporují kótu pro délku křivky, zaoblování, zkosení, odsazení, 2D pole a další.

 

Vylepšení kót

Ve 2D i 3D skice ve všech prostředích lze pro změnu kóty kliknout kdekoliv na kótu, ne jen na hodnotu, nebo s pomocí ALT, jako bylo doposud.

Díra

Ve skice pro příkaz díra lze nyní použít vazbu symetricky

Automatické měřítko i ve 3D skice

Nové příkazy v 3D skice

3D zrcadlení, symetricky, pevná sada, uzamknout a vedení.

Vylepšení 3D křivky

3D křivka v 3D skice dostala novou funkcionalitu v podobě průchodu klíčových bodů, válcových ploch apod.

Rovnicí řízená křivka

Součástí 3D skici je nový příkaz pro tvorbu křivek podle rovnice.

Kopírovat a vložit ve 3D skice

3D skica nyní umožňuje provádět tyto operace stejně, jako 2D skica.

 

Vysunutí, vyříznutí, rotace a drážka

Dostávají ikonu pro směr operace na jednu stranu

Vylepšené synchronní kótování

Možnost se přepnout mezi úpravou stylu kóty a nebo úpravou modelu

Kruhový ovladač

Přichytává se při pootočení o 90° a za pomoci SHIFT se pootáčí o přírůstky 15°.

 

Přiřadit zachycené vazby

Umožňuje předdefinovat vazby, respektive sady vazeb již v součásti

Modelování dělením

Několik vylepšení ohledně možností modelování dělením, jako je "Přemostění", "Odsazení", "Rozdělit pomocí odsazení" nebo "Zarovnat ke křivce"

Konvergentní modelování

Solid Edge nyní umožňuje kombinovat síťový model s klasickým modelem.

a lze zobrazit hrany facet

Generativní návrh

Řešič Frustrum byl nahrazen novým řešičem Siemens Topology Optimization for Design (TO4D)

 

Nový synchronní příkaz Odsazení

Umožňuje posunout/odsadit radiální plochy synchronního modelu najednou, včetně jiných prvků, jako jsou díry, drážky apod.

Vylepšení referenčních rovin

Ikona ukazující na typ roviny, změna polohy roviny při dynamických úpravách a rozšíření kontextové nabídky při editaci roviny.

Vylepšení "Tažení objemu"

Nová volba umožňuje udržet osu nástroje kolmou k obráběné ploše během tažení.

Synchronní rozpoznání děr

Nyní synchronní technologie dokáže rozpoznat i částečné díry

Ohyb spojením profilů

Vrátila se funkcionalita z verzí před solid edge 2020. Jednotlivé metody jsou popsány v tooltip nápovědě.

Náhled sestavy

Pro velké sestavy je možné použít režim náhledu, který dramaticky sníží čas otevření.

Dialog při načítání sestav

Rovina vyztužení

Nabízí rychlou tvorbu vyztužení konstrukce, lze zobrazit ve výpisech sestavy i v kusovnících.

Interní komponenty

Vylepšení, která zahrnují hlavně:

  • vytváření interních komponent přímo v sestavě
  • vazbení mezi komponentami
  • vytváření polí
  • vytváření struktury sestavy pomocí příkazů "Přenést" a "Rozložit"
  • přiřazování materiálů
  • přiřazování vlastností jednotlivým komponentám
  • vytváření kusovníků

Hledání komponent ve stromu sestavy

Referenční mračno bodů

Možnost vložit do sestavy mračno bodů z laserových scanerů, je možné mezi body měřit a jsou podporovány formáty pts, ptx, asc, xyz, las, stl, ply, rcs a rcp.

Přímé vložení NX modelu do sestavy

Funkce se nazývá CAD přímo a lze vkládat NX soubory do sestavy, kde se vytváří asociativní propojení a po aktualizaci lze získat upravený model. 

Vypnout/zapnout součást nebo podsestavu

Součásti i podsestavy lze vypnout a je možné vytvořit i proměnnou vypnutí, lze použít i v rodinách sestav.

Vylepšení altualizace členů v rodině sestav

Vizuální indikace aktuálnosti členů, možnost uložit pouze aktivní a zdrojový člen, možnost odebrat vypnuté součásti.

Vylepšené "zpět" a "znovu" v rodině sestav

Vazba "Stejné souřadnicové systémy"

Nyní je to jen jedna vazba.

Tečná referenční rovina v sestavě

Obtisk

Vylepšení příkazu "Obtisk", který už nejen promítá obrázek na plochu, ale i jej nabaluje.

Vylepšení prvků sestavy

Výrazně se zlepšil výkon prvků sestavy při tvorbě, přepočítávání a odkazování, a spolehlivost prvků sestavy

Možnost vybrat prvek sestavy graficky pomocí rychlého výběru a pracovat s ním jak je obvyklé (dynamické úpravy, ...)

Prvky sestavy podporují práci s více tělesy

a zlepšilo se rozpoznávání prvků

Orientace rámu a úchopový bod

Při přidávání, nobo změně profilu v rámu se udrží nastavená orientace i bod, kterým prochází skica rámu.

Rám - protáhnout/oříznout

Vylepšení funkcionality tak, že lze konec profilu upravit podle více sousedních ploch, ne, jen podle jedné, jako bylo doposud.

Nový příkaz "Oříznout/protáhnout"

Tento příkaz umožňuje upravit zakončení rámu nezávisle na pořadí tvorby jednotlivých rámů. Funguje pouze v rámech vytvořených v SE2022

Příkaz "Odečíst" v sestavě

Dostal nové možnosti vytvořit odečtení na rámových konstrukcích a potrubích. Vytváří se jako prvek sestavy a lze jej použít jen v sestavách od verze SE2022.

Rozdělení protínajících se rámů

Rámy se automaticky přeruší při protnutí a lze nastavit, který rám bude přerušen.

Práce s neaktivními součástmi

Solid Edge může pracovat i s nektivními součástmi, tak byl odstraněn příkaz pro aktivaci ze všech nástrojů. Pokud by byl potřeba, stále zůstává k dispozici v pásu karet.

Příkaz "Okolní"

Pro zachytávání hran při kreslení skic v sestavě je nyní ve výchozím nastavení zapnutý.

Příkaz "Šroubový spoj"

Má nyní přehlednější dialog pro nastavení.

Správa a nastavení Standard Parts

Má nové grafické rozhraní (funkcionalita zůstává stejná)

Tabulka děr

Možnost formátovat jednotlivé buňky individuálně dle potřeb přesnosti jednotlivých děr.

Otevření modelu přímo z kusovníku

 

Uživatelská tabulka

Nyní podporuje text vlastnosti, takže je možné snadno vytvořit vlastní tabulky s odkazy na vlastnosti dokumentu.

Profil uživatele

V nastavení Solid Edge lze vyplnit informace o uživateli a tyto následně vyvolat pomocí textu vlastnosti.

Kusovník pro rodiny sestav

Nyní lze vytvářet kusovníky i pro rodiny sestav.

Projekční čáry k virtuálnímu průsečíku

Projekční čáry mohou být protaženy do průsečíku, nastavení podléhá kótovacímu stylu.

Zobrazení kóty jako zlomek

Platí pouze pro palcové jednotky, případně stopy za použití zaokrouhlení.

Vylepšení symbolů pro svary

Přidány symboly pro ANSI/ISO/DIN, opraveny některé tvary značek

a přidán náhled na svar stejně jako má např. "popis".

Načíst kóty z modelu

Lze nyní použít i na pohled detailu

 

Vodoznak na výkresu

Lze použít vlastní vodoznak na výkresu, který lze zobrazit/skrýt při práci ve výkresu a nastavit, jestli bude použit při tisknutí výkresu.

Zpracování výkresových pohledů více jádry procesoru

Staniční kóta při překladu dwg/dxf

Automatický import staničních kót z dwg/dxf

Export PMI kót a poznámek do STEP AP242

Nový formát STEP AP242 podporuje lepší přenos PMI.

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace