Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Novinky Solid Edge 2024

Vylepšené uživatelské prostředí

Průhlednost stromu byla zcela odstraněna, upravily se rozestupy a zlepšilo se chování při přichycení a změnách velikosti okna solid edge

Upravené ikony v kontextovém menu

Object action workflow

Více příkazů podporuje možnost provést akci až poté, co byl vybrán objekt.

Například vytvoření dalšího pohledu, tvorba kusovníku, načtení kót z modelu.

Poslední dokumenty

Nyní používají vodorovné zobrazení

ale lze si nastavit původní svislé zobrazení

Vyhledávání v možnostech Solid Edge

Přepracovaný panel pro křivku

Přepracovaný panel pro kuželosečky

Přepracovaný panel pro kóty

Přepracovaný panel pro vazby v sestavě

Nové možnosti pro rozměrovou řadu součásti

Nově je možné nastavit jednotlivé materiály pro různé členy, zapínat skici, roviny, gravírování i zvolit si správný rozvin pro danou variantu součásti.

je možné si vyvolat "správce vlastností" přímo v tomto dialogu a vyplnit požadované vlastnosti daným členům

Příkaz "Zrcadlená kopie součásti" 

Nyní podporuje možnost odstranit původní těleso a ponechat jen novou kopii. Dostupné pro sekvenční i synchronní modelování.

Nový příkaz "Uložit jako zrcadlenou součást"

Pro rychlé uložení zrcadlené součásti s možností zachovat asociativitu na původní model.

 

Nový výběrový nástroj "laso"

Praktický nástroj pro výběr složitější oblasti

Tento nástroj můžete využít všude, kde je možnost vybírat "oknem" a ve všech prostředích. Tj. skica, součást, sestava, apod.

 

Zarovnání souřadnicových systémů v příkazu "kopie součásti"

Do nové součásti se vkládaná zarovná dle vybraných souřadnicových systémů.

Osy ohybů v rozvinutém modelu

Možnost zobrazení os ohybů v rozvinu. Zobrazení je ve výchozím nastavení zapnuto.

 

Rozšířený seznam uložených děr

Nyní je seznam uložených děr mnohem delší

 

Odstranění vnitřních oblastí při odečítání těles

V tomto případě je odečtena trubka a zbylé jádro může být automaticky odebráno také

 

Úprava rozměru 3D závitu

Možnost je dostupná jak pro vnitřní tak vnější závity, kde můžete nastavit mezeru mezi závity. Hodí se zejména pro 3D tisk.

 

CAD direct pro Inventor

Solid Edge nyní podporuje přímé vkládání dat Inventoru do dokumentu sestav bez předchozího importu

 

CAD direct pro Creo

Solid Edge nyní podporuje přímé vkládání dat Crea do dokumentu sestav bez předchozího importu

 

CAD direct pro ACIS (.sat)

Solid Edge nyní podporuje přímé vkládání dat ACIS (.sat) do dokumentu sestav bez předchozího importu

 

Import CGR(CATIA Graphical Representation)

CGR soubor vizualizace, je to ekvivalent JT vytvořený firmou Dassault

 

Vylepšený import dat z Inventoru

Není již nutné mít nainstalovaný Inventor Viewer, podpora geometrie vzniklé pomocí prvků sestavy a podpora barev 

 

Vylepšený import dat z Creo

Vylepšený import dat z Catia

Vylepšený import ACIS

 

Vylepšený export do .stl

Nová funkce "Oříznout potrubí"

Umožňuje vzájemně ořezávat jednotlivá potrubí buď jako prvek sestavy, nebo prvek součásti. Oříznutí je započítáno do délky trubky a projeví se v kusovníku

funkce oříznutí potrubí také řeší vzájemné zakončení trubek

 

Možnost v sestavě měnit pořadí prvků sestavy

Stejně, jako v součásti, je možné nyní i v sestavě změnit pořadí prvků přetažením.

Zarovnání souřadnicových systémů při nahrazování součástí/podsestav

Při vazbení součástí nebo podsestav pomocí souřadnicových systémů se při nahrazování nová součást umístí tak, že se stejně pojmenované "ss" znovu připojí.

 

Vypnutí konfliktních vazeb při vazbení v sestavě

Pokud v sestavě nelze vložit vazbu z důvodu jiné vazby, která tomu brání, solid edge ukáže seznam vazeb, kde je hned možné nechtěné vazby vypnout a součást dovazbit.

 

Vylepšené nahrazování součástí v sestavě

Pokud je součást nahrazována jinou se stejnou orientací, podobnou geometrií a pokud solid edge najde možná další řešení, nabídne je (lze vypnout v možnostech solid edge)

Podporovány jsou pouze vazby "proti sobě" a "souose"

 

Vylepšené rozhraní tabulky proměnných

Filtry jsou nyní lépe dostupné

Vylepšené hledání v knihovně součástí a také ve stromu sestavy

Funguje vyhledávací filtr a podporovány jsou i zástupné znaky * (wildcards)

 

Výkonnostní vylepšení při práci s velkými sestavami

Nový způsob zobrazení zvyšuje výkon solid edge ve velkých sestavách a v součástech s velkým množstvím těles. Také kratší počáteční "zamrznutí" při otáčení modelu, hladší zoom pomocí myši

 

Nové "Působivé zobrazení" v Solid Edge

V nastavení zobrazení, respektive "Předefinování pohledu" je možné zapnout si působivé zobrazení  pro lepší vizuální zobrazení modelu s možností otáčení pozadí narozdíl od klasického statického.

 

Paleta stylů je dostupná i v prostředí součásti a plechu

Stejná paleta, jako je nyní v sestavě. Příkaz "barvení součásti" bude v příštích verzích odstraněn.

 

Vylepšené automatické PMI kóty

- rozměry a umístění drážek

- součet (%QA) funguje pro zaoblení a zkosení

- výběr více podobných prvků (děr) najednou

- možnost staničních, nebo seskupených kót

 

Vylepšení funkce "Uspořádání kót"

Lepší zarovnání pro PMI i ve výkrese

 

Vylepšení svařovacích symbolů

Možnost načítat tolerance díry pomocí funkce "popis prvku"

Lepší rozestupy při použití staniční kóty

 

Vylepšení příkazu "Pohledy modelu" (placená verze)

- automatické vytvoření aktuálního modelu

- vylepšení panelu příkazu

- skrytí všech PMI

- aktualizece pohledu

 

Instalace a odinstalace Solid Edge

Při odinstalaci se Solid Edge zeptá, zda chcete uložit nastavení pro zálohování. 

Při instalaci se Solid Edge zeptá, zda existuje zálohované nastavení, a jestli jej chceme použít.

 

Novější licenční manažer

Nyní Solid Edge pracuje defaultně na portu 29000 namísto 28000 jak bylo dříve.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace