Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Popis

Solid Edge je vybudován na základech jedinečné technologie Stream XP, která zaručuje jednoduchost naučení pro začínající, snadnost používání pro příležitostné, a rychlost a efektivnost pro rutinní uživatele. Základními pilíři, na kterých je postavena celá aplikace jsou ergonomie, interaktivní uživatelské prostředí a procesně orientované technologie. To vše ve známém prostředím Windows přináší uživatelům jedinečné výhody. 

Při prvním setkání se Solid Edge si uživatel může zapnout postranní lištu na pravé straně v Solid Edge a spustit Cvičení Solid Edge pro snadnější zvládnutí programu. K dispozici je celkem 33  cvičení ve kterých se krok po kroku naučíte základním příkazům pro rychlé zvládnutí programu. Po zvládnutí několika základních příkazů je uživatel schopen pracovat s naprostou většinou modelovacích operací. To je docíleno pomocí unifi kovaného uživatelského prostředí a inteligentních průvodců ve formě pracovní lišty, kteří vedou uživatele postupnými kroky, které je nutné vykonat k vytvoření konstrukčního prvku. 
Pro více informací si vyberte jednu ze složek v menu.

Jako další výukový nástroj je v téže liště nabídka Samostudium Solid Edge, kde si osvojíte, nebo procvičíte velké množství příkazů pro rychlou a efektivní práci v programu.

 

Jednotlivé moduly v Solid Edge

Přechod ze 2D do 3D 

 • Plně integrované prostředí pro práci ve 2D
 • Import 2D výkresů (dwg, dxf, ...)
 • Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů

Modelování

 • 3D Objemové modelování
 • Rapid Blue technologie pro modelování obecných ploch
 • Parametrizace (nepovinná)
 • Konverze analytických křivek na B-spline
 • Křivky s ochranou tvaru
 • Zaoblení s podporou G2 přechodů (navazující křivost)
 • Zebra, analýza křivosti
 • Dynamická editace
 • Funkce pro plastové díly
 • Booleovské operace i pro práci s plochami
 • Plná podpora pro varianty dílů
 • Knihovna konstrukčních prvků
 • Využití 2D výkresů pro 3D modelování
 • Dělicí křivka a dělicí plocha
 • Analýza úkosů ploch
 • Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben křivosti křivky
 • Primitiva pro snadné a rychlé modelování složitých celků
 • Pole prvků podle křivek
 • Text v profilu

Modelování plechových dílů

 • Technologicky specifické funkce jako jsou lemy, narovnávání a zpětné složení ohybu, vyříznutí kolmo na plochu ...
 • Asociativní rozvin (i pro importované modely)
 • Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů, větracích otvorů
 • Úprava rohu s technologickými výřezy
 • Převedení tenkostěnného tělesa na plechový díl
 • Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost
 • Střednicová plocha
 • Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF

Sestavy

 • Správa dat - práce v týmu, stav součásti/sestavy/výkresu (rozpracovaný, schválený, zakázaný, ...)
 • Práce s velkými sestavami - konfigurace zobrazení
 • Při otevírání načtení pouze struktury vrcholové sestavy.
 • Systémové knihovny pro práci s funkčními celky
 • Zjednodušená reprezentace dílů i sestav
 • Hybridní 2D - 3D asociativita
 • Inter-Part modeling
 • Inteligentní komponenty
 • Konstrukční asistenti - senzory
 • Exploze sestavy
 • Grafické řezy sestavou
 • Generování kusovníku bez otevření sestavy
 • Interaktivní analýza mechanismů v sestavě včetně kontaktní analýzy
 • Nastavitelné sestavy a díly
 • Konstrukční prvky v sestavě / sestavou řízené konstrukční prvky v dílech
 • Virtuální sestavy
 • Podpora hladin ve skicách
 • Asociativita mezi díly uvnitř sestavy i nezávisle na ní
 • Kóty u vazeb
 • Rodiny sestav
 • Přeskupení komponent včetně zachování vazeb
 • Nastavení pohledu na vybrané díly
 • Knihovna standardních dílů
 • Systémové knihovny pro práci s konstrukčními celky

Rámové konstrukce

 • Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů
 • Automatické zakončení profilů

Svařence

 • Import modelu sestavy z polotovarů
 • Opracování dílů před svařením
 • Model se svary
 • Opracování po svaření

Kinematika

 • Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb v sestavě
 • Kontrola kolizí
 • Kontrola minimální vzdálenosti
 • Výstup do AVI souboru

Pevnostní analýza

 • Integrovaný řešič FEMAP Express
 • Řešič NASTRAN
 • Procesní průvodce
 • Poloautomatické vytvoření střednicové plochy

Správa dat

 • Chráněný prostor pro bezpečné uložení spravovaných dokumentů
 • Lokální vyrovnávací paměť pro zrychlení práce na síti
 • Generování kusovníku bez otevření sestavy

Výkresová dokumentace

 • Možno použít jako samostatné 2D řešení
 • Podpora hladin, bloků a poznámky
 • Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení dílů sestav
 • Aktualizace pohledů řízená uživatelem
 • Řezy, částečné řezy, detaily a zkrácené pohledy
 • Kótování ve 3D pohledu
 • Strojírenské symboly
 • Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé vygenerování
 • Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D model
 • Generování kusovníku včetně automatického pozicování
 • Generování tabulky děr
 • Mapování změn při aktualizaci pohledu
 • Systém pro vyhledávání neaktivních nebo přerušených propojení
 • Podpora uživatelem definované šablony s nastavením pohledů pro rychlé automatické generování výkresů
 • Vystínované výkresové pohledy
 • Uživatelem definovaná hranice detailu
 • Podpora pro zobrazení referenčních rovin a skic z modelu ve výkresu
 • 3D kóty
 • Uživatelem definované styly čar, šraf a kót

PMI - výrobní informace

 • Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí a sestav
 • Plná shoda s normou ASME YI4.4I
 • Pohled mají přiřazeny viditelnost řezů, poznámek, kót
 • Popisy s odkazy na atributy souborů

Kreslení schémat

 • Konverze bloků z DWG formátu
 • Bohaté knihovny symbolů

Vizualizace

 • Phong shading, Ray Traycing
 • Stíny
 • Reflexe
 • Perspektiva
 • Textury, Bumps
 • Animace

Prohlížečky dokumentů

 • Solid Edge Viewer
 • XpresReview
 • JT2Go
 • eDrawings

Rozšiřující moduly Solid Edge

Solid Edge Machinery Library

 • databáze normalizovaných součástí - spojovací materiál, profily atd.

Ohýbané trubky, potrubní systémy

 • Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie potrubí
 • Generování výrobního výkazu pro ohyby
 • Zjišťování celkové délky
 • Definice různých zakončení

Solid Edge Piping Library

 • databáze normalizovaných součástí pro modul Potubí

Kabelové svazky

 • Propojení s eCAD produkty
 • Automatizovaný procesní průvodce

Publikování na Internetu

 • Automatické publikování dílů, sestav a atributů

Catia Translator

 • převod nativních souborů Catie do Solid Edge a ze Solid Edge do Catie

Solid Edge Simulaton

 • pevnostní a teplotní simulace MKP přímo v prostředí Solid Edge

Solid Edge Mold Tooling

 • Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí roviny
 • Víc dílů v jedné vložce
 • Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky
 • Průvodce pro tvorbu elektrod
 • Automatizovaná tvorba různých typů vtoků
 • Automatizovaná tvorba chlazení
 • Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice formy i komponenty

Solid Edge Electrode Design

 • tvorba elektrod

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace