Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

NORTNS

 

Určování spotřeby času (normování práce) ve strojírenství, normativy, výpočet řezných podmínek.

"Normování práce je nezbytnou podmínkou pro růst produktivity práce ve firmách. Bez určování spotřeby času je výkon firmy mimo jakoukoliv kontrolu."

Historie Nortns započala již v 90.tých letech minulého století a kontinuelně pokračuje dosud.

 

Vlastnosti vestavěných normativů

 • každý z normativů lze přizpůsobit místním podmínkám (!) podniku změnou základních parametrů výpočtu samotným uživatelem - tím se každý uživatel může stát spolutvůrcem normativu!!!
 • každý z normativů existuje současně v 10 až 99 naprosto samostatných variantách (!) podle jeho nastavení uživatelem!!! Nekupujete jeden normativ ale vždy minimálně 10 (max. 99).
 • každý z normativů se zobrazí celý, již naplněný daty, způsob a obsah přednastavení si určuje uživatel sám, vyplňují se pouze hodnoty odlišné od přednastavených.
 • poloautomatická oprava norem po změně základních parametrů normativu
 • komplexní podpora výpočtu pro více kusů v dávce ! 
 • kompletní změnové řízení změn normativů pro síťovou i lokální verzi programu 

 

Tvorba norem pracnosti

 • pomocí vestavěných normativů (rychlé, přesné, pohodlné)
 • výběrem z knihoven časů dávkových i jednotkových (lze libovolně doplňovat)
 • kopírováním a úpravou již existujících postupek (možnost použití vzorových postupek nebo skupin vzorových operací)
 • ručním zápisem činností normovaných mimo tento program
 • podpora času jednotkové i dávkové práce, koeficientu směnového času
 • podpora tříd a automatický výpočet mzdy

 

Zvýšení komfortu normování

 • automatické generování textů normovaných činností (možno i ruční zápis textu a jeho editace)
 • automatický záznam autora a datumu pořízení nebo opravy postupky
 • nástroj pro úpravy vzhledu postupky, tj. změny pořadí řádků postupky, rušení řádků postupky
 • ochrana přístupu k programu heslem pro 50 (i více) uživatelů
 • 4 úrovně přístupu uživatelů k jednotlivým funkcím programu podle hesla
 • detailní nápověda k jednotlivým normativům i k celému programu
 • možnost vytvoření i vlastní nápovědy uživatelem ke každé variantě každého normativu
 • možnost nastavení barevného zobrazení programu na obrazovce individuelně pro každého uživatele
 • kalkulačka
 • nástroj pro editaci knihoven časů
 • možnost přiřazení vašeho grafického souboru (výkres, náčrt ap.) ke každé normě (lze jej potom kdykoliv při práci vyvolat na obrazovku) nebo volit z libovolné množiny souborů
 • možnost přiřazení vašeho postupu ke každé normě - lze jej potom kdykoliv při práci vyvolat a popř. i editovat) nebo volit z libovolné množiny souborů 

Úpravy a kontrola vytvořených norem

 • velmi snadné opravy norem (při opravě se každý normativ aut. naplní daty použitými při prvotním normování (!) a potom stačí pouze opravit určenou hodnotu), přepočítání normy je potom již automatické
 • možnost 100% kontroly norem kdykoliv později, tj. kontrola všech zadávaných hodnot v každé normě (v každém použitém normativu všech zadávaných hodnot)
 • v síťové verzi on-line přístup k normám pro všechny uživatele

 

Evidence norem, tisk, zálohování a export dat

 • 100% evidence norem (podle čísla normy, č. výkresu, názvu normy, autora a datumu pořízení normy nebo její opravy, graf. souboru a postupu - dle potřeby)

 • bleskové vyhledávání a třídění norem dle některého z výše uvedených údajů - nástroje pro tvorbu až 99 druhů výstupních sestav vytvářených samotným uživatelem - možnost exportu těchto sestav v textovém či databázovém tvaru a zvoleném kódování

 • tisk sestav (vzhledem ke způsobu ukládání dat odpadá nutnost tisku samotných norem, i když je to samozřejmě možné)

 • možnost exportu dat do vyšších systémů řízení podniku pomocí komunikačních souborů, možnost importu dat do hlavičky postupky z nadřízeného systému.

 • nástroj pro zálohování dat

 

Ostatní vlastnosti

 • snadné ovládání programu, není potřeba žádná předchozí praxe v práci s počítačem
 • návaznost na běžně používané postupy normování (autorem programu je profesionální normovač !)
 • modulární stavba (možnost kdykoliv rozšířit program o další normativy)
 • hardwarové a softwarové nároky: PC, kde je funkční Win2000 a vyšší, VGA 1024x768, 110MB na disku, paralelní nebo USB port
 • velmi nízká cena s ohledem na užitné vlastnosti
 • ochrana programu HW klíčem

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace