Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Jak vložit model do výkresu

27. 04. 2021
Tentokrát si ukážeme, jak vložit model do výkresu, přidat kóty, osy a rozmístit pohledy řezů.

1. Před vložením modelu do výkresu si zkontrolujte nastavení zobrazení hran. Klikněte na tlačítko aplikace a ze záložky Nastavení vyberte Možnosti

2. V záložce Zobrazení hran rozklikněte rozbalovací menu Styl skrytých stran a zvolte Čárkovaná. Zkontrolujte ostatní nastavení a potvrďte tlačítkem OK

Vložení pohledu modelu do výkresu

1. Otevřete si vytvořenou šablonu, kterou jste připravili podle návodu Editace popisového pole #2, a nastavte formát listu podle potřeby. V našem případě na A4 – List

2. Pro vložení modelu do výkresového pole můžeme využít dvou funkcí: Průvodce vkládáním pohledů, nebo přetažení z Knihovny

3. Vložte požadovaný model a v plovoucím okně nastavte Orientaci modelu (tlačítko se symbolem modré krychle) a Měřítko. Provedené úpravy potvrďte pravým tlačítkem


 

4. Pro přidání dalšího pohledu použijte funkci Hlavní ze záložky Domů → Výkresové pohledy

 

 
Vložení kót a os

1. Vloženému modelu chybí osa a kóty. Řešení Solid Edge nabízí vložení os automaticky, kóty se načítají z modelu. Pro vložení použijte funkci Automatické osy, kterou najdete v záložce Domů → Poznámky

2. Umístění osy definujte kliknutím na pohled modelu

3. Pro obnovení kót z původního modelu zvolte funkci Načíst kóty z modelu – příkaz leží v záložce Domů → Kóta


4. Kóty se načtou obdobně, jako v případě přidání osy – kliknutím na pohled. Kóty můžete editovat stejně, jako při skicování. Nové kóty přidáte příkazem Chytrá kóta. Kóty na výkresu rozmístěte v souladu s normou a technickým kreslením

5. Pro editaci kóty tolerancí drážky pera klikněte na vytvořenou kótu a zvolte Vybrat typ kóty. Z rolovací nabídky vyberte Tolerance jednotky. Vpravo napište hodnotu horní a dolní meze, které vycházejí z normy ze Strojnických tabulek

6. Pro správné zakótování drážky zvolte funkci Vzdálenost mezi ze záložky Domů → Kóta a zvolte krajní body uprostřed oblouku

 
Tvorba řezů

Aby byl výkres úplný a obsahoval všechny důležité parametry pro výrobu, vytvoříme řez nejprve přes jednu drážku na pero, poté přes druhou.

1. Zvolte funkci Rovina řezu ze záložky Domů → Výkresové pohledy

2. Klikněte na model a nakreslete rovinu řezu (svislou čáru) v místě, kde leží drážky pro pero

3. Požadujete-li průřez, klikněte v plovoucím okně na funkci Řez – Průřez


4. Výchozí zarovnání je nastaveno na osu modelu. Pro přesun pohledu řezu klikněte pravým tlačítkem na řez a vyberte Odstranit zarovnání

5. Průřez okótujte a stejným způsobem přidejte ŘEZ B-B. Výkres uložte

 

 
Značky opracování povrchu

1. Do výkresu zbývá doplnit značky opracování povrchu. Vyberte funkci Značka drsnosti ze záložky Domů → Poznámky

2. Otevře se dialogové okno, vyberte Typ značky na záložce Obecné → Obrobené vodorovně

3. Podle náhledu zvolte umístění textu ve vztahu ke značce opracování povrchu a napište požadovanou drsnost Ra 6,3. Zaškrtněte Zmenšit značku pro jednoduchou drsnost a potvrďte tlačítkem OK


4. Klikněte na plochu, ke které se značka opracování povrchu vztahuje. V plovoucím okně nastavte Úhel → 90,00 st a zrušte zobrazení odkazové čáry příkazem Odkazová čára

5. Značku opracování povrchu je nutné vložit i nad popisové pole. Vyberte funkci Značka drsnosti ze záložky Domů → Poznámky.
Do pole pro text pod čarou napište Ra 3,2 a odškrtněte Zmenšit značku pro jednoduchou 
drsnost
. Potvrďte OK

6. Značku umístěte nad popisové pole. Výkres s modelem a všemi náležitosti je hotov. Soubor si uložte

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace