Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Jak vymodelovat šroub s přesným tvarem vnějšího závitu

22. 08. 2021
V minulém díle Profil vnějšího závitu jsme si připravili profil závitu, dnes si ukážeme, jak ho aplikovat na šroub. Vymodelujeme proměnlivý šroub o základní velikosti M10 × 45, kde bude možné později libovolně měnit průměr šroubu.

Šroub se závitem jsme modelovali již v minulém dílu Jak vymodelovat šroub, jednalo se ale pouze o jednoduché operace VysunutíZaoblení a Závit do dna. Dnes si ukážeme způsob, jak si vytvořit přesný šroub dle strojnických tabulek s určitou délkou závitu. Využívat při tom budeme funkce Proměnné Vazby a modelovat v sekvenčním prostředí.

Postup pro vytvoření šroubu s přesným tvarem vnějšího závitu

1. Založte nový dokument iso metric part.par

2. V záložce Nástroje zvolte funkci Proměnné

3. Do prázdného pole Název napište (dvojklikem levého tlačítka) d, stejným způsobem vepište hodnotu 10 a jednotky mm. Tabulku proměnných zavřete


4. Nakreslete kružnici o průměru d

5. Ze záložky Domů → Kreslit vyberte příkaz
 Polygon středem a vytvořte polygon o 6 stranách

6. Vazbou Vodorovně/svisle si zarovnejte strany a zakótujte na rozměr dle vzorce d*1,5

Tip: Jak vyvolat nastavenou funkci v tabulce proměnných je vysvětleno v díle Profil vnějšího závitu


7. Zavřete skicu a vysuňte na rozměr d*0,7

8. Příkaz Skica aplikujte na referenční rovinu Pravý bokorys (yz) a příkazem Protmítnout do skicy si promítněte plochu jak je znázorněno na  obrázku

9. Naorientujte se na levý pohled a promítnutou skicu příkazem Konstrukční změňte na konstrukční čáru, nakreslete čáru spojující dvě strany a nastavte hodnotu kóty na d/8

Tip: Pokud se stane, že kóta nelze editovat dvojklikem levého tlačítka použijte pravé tlačítko a zvolte Upravit vzorec 


10. Nastavte svírající úhel na hodnotu 30° dle strojnických tabulek a příkazem Čára nakreslete zbývající čáry, aby byl uzavřený řetěz

11. Nakreslete čáru podél osy Y a uzavřete skicu.
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Vyříznutí rotací, označte trojúhelníček a jako osu zvolte čáru podél osy Y, úhel nastavte na 360° a potvrďte zeleným tlačítkem

12. Promítněte skicu a změňte na konstrukční čáru dle obrázku


13. Nakreslete kružnici dle obrázku a zakótujte na hodnotu d/16

14. Ukončete skicu a ze záložky Domů → Tělesa 
vyberte příkaz Vyříznout. V plovoucím okně zvolte Vyříznout – Strana a směr zevnitř. Výběr potvrďte pravým tlačítkem

15. Hodnotu vyříznutí nastavte na 0,15 mm


16. Dle obrázku nakreslete kružnici a nastavte
kótu na d

17. Ukončete skicu a vysuňte dřík na hodnotu 
45 mm, zkoste ukončení dříku na 0,5 mm

18. Ze záložky Tvorba ploch → Křivky vyberte příkaz Průsečík a klikněte na šroub, poté klikněte na referenční rovinu Půdorys (xy), tím vznikne průsečnice
 

Tip: Jiný způsob jak vymodelovat dřík a hlavu šroubu najdete v návodu Jak vymodelovat šroub 


19. Promítněte do skici vzniklou průsečnici a změňte ji na konstrukční čáru, dokreslete čáry dle obrázku a změňte na konstrukční čáry

20. Otevřete soubor Profil_vnejsiho_zavitu.par, který jsme vymodelovali v minulém návodu 
Profil vnějšího závitu

21. S držením klávesy Ctrl klikněte na všechny červeně označené čáry a klávesovou zkratkou 
Ctrl + C zkopírujte obsah do schránky


22. Přepněte se zpátky do souboru se šroubem a klávesovou zkratkou Ctrl + V vložte zkopírovaný obsah, přesuňte ho dle obrázku a nakreslete čáru ve středu dříku o hodnotě 20 mm. Čárá bude udávat délku závitu. Zavřete skicu

23. Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz po šroubovici

24. Nejprve označte profil závitu, dále čáru pro délku závitu a na konec zvolte počátek šroubovice


25. V plovoucím okně nastavte hodnotu rozteče na 1,5 + 0,2515 a zvolte Další, potvrďte náhled a zvolte Dokončit

26. Šroub se závitem je hotový. Díky zadávání kót pomocí vzorců můžete v tabulce proměnných změnit parametr d a šroub se změní na požadovanou hodnotu. Soubor si uložte pod názvem Sroub_vnejsi_zavit.par

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace