Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

BricsCAD™ vs. AutoCAD®

 

 

BricsCAD V17
Classic     Pro     Platinum

AutoCAD
2017     LT

* = Nová vlastnost

 

Soubory

Soubory nativně ve formátu .dwg 2013

Formát .dwg pro AutoCAD verze 2.5 až 2017

Ochrana souborů heslem

Systém zamykání souborů

Editace externích referencí na místě

Podložení souborů PDF

Export do PDF podle tabulek stylů tisku

Export do 2D a 3D DWF

Export do SVG

DAE import/export (XML 3D data)

eTransmit

Správce sady listů

Chapoo® (nahrávání, sdílení, prohlížení a komentování výkresů a dokumentů v cloudu)

Communicator (rozšířený import/export) (9)

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓


×          ✓          ✓

 

✓          ✓

×           ×

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

×           ×

×           ×

✓          ✓

✓          ✓

×           ×


×           ×

 

Prostředí

Dialogové okno Začínáme

Karty dokumentů

Nabídky a panely nástrojů ve formátu CUI

Pás karet

Pracovní prostředí

Vizuální přizpůsobení uživatelského prostředí

Rozšířený ovladač Quad 2D/3D

Ovládač směru pohledu

Palety nástrojů

Standardní nástroje

Příkazová řádka s automatickým dokončováním

Výkonný průzkumník výkresu

Správce nastavení s vyhledáváním

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓


✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

×           ×

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓
 

✓          ✓

✓          ✓

 

Výběr, uchopování a trasování

Náhled výběru

Nástroj pro rychlý výběr

Příkaz ADDSELECTED

Příkaz SELECTSIMILAR

Cyklické procházení entit a subentit při výběru

Chytré uzly při násobné úpravě uzlů

Trasování objektů (SnapTrack™) a polární trasování

3D uchopení ZINTERSECTION

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓
 

*          *          *

 

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓

✓          ✓
 

×           ×

 

3D

Modelování a editace těles ACIS

Přímé modelování

Stěnové prvky (stěny, desky, ...)

Knihovna součástí (více než 30.000 standardních součástí)

Vytváření geometrických 3D vazeb

Řešení geometrických 3D vazeb

Záměr návrhu

Styly zobrazení

Definice řezů

Generované pohledy

Vytváření ploch

Deformační modelování

Porovnání 3D objektů

Šablonování

Oprava geometrie

Podpora fotometrického osvětlení

Výkonné renderovací jádro

600 renderovacích materiálů ve vysokém rozlišení

Příkaz MATERIALMAP

Procházení scénou pomocí kláves

Příkaz ANIPATH

 

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓
 

×           ×           ✓

×           ✓          ✓

×           ×           ✓

(8)         ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ×           ✓

×           ×            *

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓
 

×            *           *

×          ✓          ✓

×            *           *

 

✓        (3)

✓          ×

×           ×

×           ×
 

×           ×

×           ×

×           ×

✓          ×

✓          ×

✓          ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

✓          ×

✓         ✓
 

✓         ✓

✓          ×

✓          ×

 

Strojírenství

Panel strojírenské sestavy

Import sestav (10)

Hierarchické uspořádání strojírenských dílů v modelech

Zobrazování sestav

Vazby sestav

Kinematická analýza

Kusovník

 

×          (3)         ✓

×           ✓          ✓

×           ×           ✓
 

×           ✓          ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

 

×           ×

×           ×

×           ×
 

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

 

Plechové díly (9)

Návrhář plechových dílů

Útvary

Konverze těles na rozvinutelné plechové díly

Rohový reliéf v rohu sousedních desek

Šablonované ohyby

Barevné zobrazení

Diagnostika neplatných parametrů plechových dílů

Dávkové zpracování

 

×           ×           ✓

×           ×            *

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓


×           ×           ✓

 

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×
 

×           ×

 

Informační model budovy (BIM) (9)

Možnosti BIM

Databáze projektu

Databáze knihovny

Stavba, budova a podlaží

Okna a dveře

Místnosti

Import formátu IFC

Import formátu SketchUp (verze 15 a nižší)

Export do formátu IFC

 


×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×            *

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

×           ×           ✓

 


×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

×           ×

 

Kótování

Dynamické kóty

Dodatečná asociace kóty a entity

Rozměrové 2D vazby

Používání výrazů v rozměrových 2D vazbách

Rodiny kótovacích stylů

Porovnání kótovacích stylů

Dílčí kótovací jednotky

Příkaz AIDIMFLIPARROW

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

*            *            *

*            *            *

*            *            *

*            *            *

 

✓           ✓

✓           ✓

✓          (7)

✓          (7)

✓           ✓

×            ×

✓           ✓

✓           ×

 

Text

WYSIWYG editor odstavcového textu na místě

Vícesloupcový text

Zlomkový text

MODKAZ (_MLEADER)

Anotační styly

Kontrola pravopisu

Datová pole

 

✓          ✓          ✓
 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓           ✓
 

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

 

Šrafy

Příkaz ŠRAFEDIT (_HATCHEDIT)

Úprava šrafování za uzly

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓           ✓

✓           ✓

 

Rastrové obrázky

Podpora práce s obrázky (ořez, průhlednost,...)

Podpora formátů ECW a JPEG2000

Podpora formátu MrSID

 

✓          ✓          ✓
 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓           ✓
 

✓           ✓

✓           ✓

 

Ostatní

Podpora myši 3Dconnexion

Vícevláknová regenerace zobrazení

Filtr náhledu

Náhled nastavení vrstev

Průhlednost

Správce stavu vrstev

Filtrování vrstev

Multičáry a styly multičár

Dynamická pole

Průvodce extrahováním dat

Správce definic atributů bloku

Úprava definic atributů bloku

Podpora dynamických bloků (4)

Úpravy dynamických bloků za uzly

Příkaz RESETBLOCK

Dynamický vstup

Dynamický UCS (dočasný podle plochy tělesa)

Detekce obrysů v reálném čase

Editace vlastností více entit najednou

Tabulky a styly tabulek

Vzorce v buňkách tabulky

Příkaz XEDGES

Příkaz OBJPROF, _SOLPROF

Příkaz PLOŠSNÍMEK (_FLATSHOT)

Geometrické 2D vazby

Služba Web mapy

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

×           ×          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

*            *            *

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

*            *            *

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

✓          ✓          ✓

×           ✓          ✓

 

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

×            ×

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓         (7)

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           × 

×            × 

✓           × 

✓           ✓

✓           ✓

✓           × 

✓           × 

✓           × 

✓         (7)

✓            ×

 

Tisk

Tabulky stylů tisku CTB a STB

Nastavení tiskárny v souborech PC3

Import a editace nastavení tisku

Příkaz PUBLIKOVAT, _PUBLISH

Tisk stínovaných výřezů v modelovém i výkresovém prostoru

Tisk rozvržení s kombinacemi výřezů a stylů zobrazení

Export rozvržení

Publikování do PDF

Export do STL (3D tisk)

Kalibrace tiskárny

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓
 

✓          ✓          ✓
 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓

✓           ✓
 

✓           ✓
 

×            ×

✓           ✓

✓           ×

✓           ✓

 

Programování

ActiveX včetně editace v místě

Editor pro data entit

Záznam skriptu

Podpora LISP (vl, vlr, vla a vlax)

Šifrování LISP

Solutions Development System (SDS/ADS)

Rozhraní DCL

COM API

Visual Basic for Applications (VBA)

Podpora VBA DVB projektů

.NET

BRX (BricsCAD Runtime eXtension)

TX (Teigha eXtensions)

Podpora souborů nabídek CUI, včetně výrazů Diesel

Podpora nabídek v souborech MNU a MNS

Prostředí pro přizpůsobení nabídek a panelů

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

×      * (2)      * (2)

×         (2)        (2)

×           ✓          ✓

×           ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓
 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

✓            ×

×             ×

×             ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

✓            ×

ARX       ×

×             ×

✓           ✓
 

✓           ✓

✓           ✓

 

Licencování

Multiplatformní licence

Jednotlivá

All-In

Síťová

Volume

Akademická

 

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

✓          ✓          ✓

 

×             ×

✓            ✓

✓            ✓

✓            ×

×             ×

✓            ✓

 

(1) Bude implementováno.
(2) Verze 7.1 - pro 32 a 64 bitové Windows.
(3) Částečně.
(4) Vytváření dynamických bloků není zatím podporováno.
(5) Pouze zobrazení. Editace je ve vývoji.
(6) Bez tříd knihovny MFC.
(7) Pouze prohlížení a editace. Nelze vytvářet.
(8) Omezená funkčnost (bez renderování).
(9) Volitelný modul.
(10) Vyžaduje BricsCAD Communicator. V BricsCADu Pro pouze geometrie (nikoli struktura).

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace