Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Výuka Solid Edge

 

Zde můžete změnit podobu nabídky.

Jak vyhledat příkaz

Jak vyhledat příkaz

V dnešním tipu se podíváme na užitečnou funkci v řešení Solid Edge, kterou je vyhledávání příkazů. Tuto funkci využijete převážně před tím, než…

Zjistit více
Modelování malé ojnice

Modelování malé ojnice

V tomto návodu si ukážeme, jak vymodelovat zjednodušenou ojnici pro spojení pístu s klikovou hřídelí. Ojnice je součást sestavy malého motoru…

Zjistit více
Modelování pístu #2

Modelování pístu #2

V dnešním díle budeme pokračovat v modelování pístu, který jsem začali konstruovat v minulém návodu Modelování pístu #1 Postup…

Zjistit více
Jak upravit kótovací styl

Jak upravit kótovací styl

V dnešním tipu si ukážeme, jak snadno upravovat kótovací styly. Tato funkce se hodí například pro rychlou změnu jednotek na celém modelu nebo pro…

Zjistit více
Modelování pístu #1

Modelování pístu #1

V rámci našeho malého seriálu si ukážeme, jak vymodelovat píst motoru. V úvodních částech bude náročnost mírná s využitím základních funkcí…

Zjistit více
Barvení součásti

Barvení součásti

V dnešním tipu si ukážeme, jak efektivně přebarvit součást a nastavit úhel osvětlení.  Přebarvení součásti slouží především pro lepší…

Zjistit více
Krychle rychlého zobrazení

Krychle rychlého zobrazení

Dnes si ukážeme, jak nastavit možnosti pro krychli rychlého zobrazení. Krychle rychlého zobrazení slouží k zjednodušení orientování modelu v…

Zjistit více
Úchopové body

Úchopové body

Dnes si ukážeme možnosti úchopových bodů v řešení Solid Edge. Úchopové body slouží k rychlému a pohodlnému uchycení koncových a středových…

Zjistit více
Pohled řezu

Pohled řezu

Dnešní tip využijete při modelování tvarově komplikovaných a nepřehledných součástí. Pomocí funkce pohled řezu budete schopni součást libovolně…

Zjistit více
Jak vymodelovat šroub s přesným tvarem vnějšího závitu

Jak vymodelovat šroub s přesným tvarem vnějšího závitu

V minulém díle Profil vnějšího závitu jsme si připravili profil závitu, dnes si ukážeme, jak ho aplikovat na šroub. Vymodelujeme…

Zjistit více
Profil vnějšího závitu

Profil vnějšího závitu

V předchozích dílech jsme si ukázali, jak vytvořit závit na šroubu, ovšem jednalo se pouze o vytvoření automatické rastrové grafiky závitu, který…

Zjistit více
Základní funkce plechových dílů #2

Základní funkce plechových dílů #2

V minulém díle Základní funkce plechových dílů #1 jsme si ukázali dvě základní funkce Prolis a Žlábek. Dnes se podíváme na další dvě…

Zjistit více
Základní funkce plechových dílů #1

Základní funkce plechových dílů #1

Dnešním příspěvkem navážeme na minulý návod Úvod do plechových dílů a budeme pokračovat v jednoduché názornosti jednotlivých…

Zjistit více
Úvod do plechových dílů

Úvod do plechových dílů

V dnešním návodu si ukážeme, jak jednoduše se základními prvky modelovat plechové díly pomocí synchronní technologie, kterou řešení Solid Edge…

Zjistit více
Tažení objemu

Tažení objemu

V dnešním návodu si ukážeme funkci Tažení objemu. Tuto funkci využijete při tvorbě tvarově komplikovaných tvarů, drážek, křivek apod. Lze ji, ale…

Zjistit více
Funkce BlueSurf

Funkce BlueSurf

V dnešním návodu si ukážeme, jak jednoduše pracovat s funkcí BlueSurf, která je využívána převážně pro návrhy karoserií aut, šperků,…

Zjistit více
Hromadný převod výkresů do jiného formátu

Hromadný převod výkresů do jiného formátu

Dnešní tip představí pokročilý nástroj řešení pro hromadný převod výkresů – například do populárního formátu PDF. Jedná se o jednoduchou funkci…

Zjistit více
Jak vložit obrázek do skici

Jak vložit obrázek do skici

V dnešním tipu si ukážeme, jak vložit do skici obrázek, který lze použít jako šablonu pro tvorbu entit. Na vložený obrázek můžeme libovolně…

Zjistit více
Jak změnit měřítko modelu

Jak změnit měřítko modelu

Dnes si ukážeme tip, jak změnit velikost měřítko modelu. Tento tip využijete u modelů, které chcete vyrobit 3D tiskem. Při změně měřítka objemového…

Zjistit více
Jak vytvořit montážní nálitek

Jak vytvořit montážní nálitek

Příkaz Montážní nálitek vytvoří montážní prvek, který zastává funkci zesílení součásti ve zvoleném místě za účelem vytvoření šroubového…

Zjistit více
Jak vytvořit lem

Jak vytvořit lem

Příkaz Lem využijete především na součástech, které nemají rovinný ani kruhový tvar obvodu. Jeho typickou ukázkou jsou zámek k zajištění polohy víka…

Zjistit více
Jak vytvořit žebro

Jak vytvořit žebro

Příkaz Žebro se uplatní zejména pro vytváření výztuh, podpěr, konzolí a součástím, které to z hlediska tuhosti a pevnosti konstrukce vyžadují.…

Zjistit více
Jak vymodelovat vroubkování

Jak vymodelovat vroubkování

Vroubkování se zpravidla vytváří na různé části držáků, rukojeti, hlavy šroubů, matice, čepy atd. a v praxi se jedná o dokončovací metodu. V …

Zjistit více
Jak vytvořit a uložit animaci

Jak vytvořit a uložit animaci

V dnešním díle si ukážeme, jak vytvořit jednoduchou animaci v řešení Solid Edge. Animace je založena na přiřazení pohonů k jednotlivým…

Zjistit více
Jak rozpohybovat sestavu

Jak rozpohybovat sestavu

Pokud je sestava správně zavazbena, můžete v ní řešit pohybové studie. V tomto návodu si ukážeme postup krok za krokem. Pohyb sestavy si…

Zjistit více
Jak vygenerovat ozubení

Jak vygenerovat ozubení

V dnešním návodu si ukážeme, jak používat integrovanou strojírenskou knihovnu v řešení Solid Edge pro konstrukci ozubeného kola. Názorně…

Zjistit více
Jak vymodelovat tužku

Jak vymodelovat tužku

Dnes si ukážeme, jak vymodelovat obyčejnou tužku. V postupu si prakticky vyzkoušíte příkazy promítnutí křivky a rozdělení plochy podle křivky.…

Zjistit více
Jak nastavit plynulost oblouku

Jak nastavit plynulost oblouku

Nastavení plynulosti oblouku je čistě grafickou záležitostí v aktuálním modelovacím okně. Výchozí nastavení pro znázornění oblouku je nastaveno…

Zjistit více
Jak přidat nový materiál do knihovny

Jak přidat nový materiál do knihovny

V tomto díle našeho seriálu si ukážeme, jak do knihovny materiálů přidat nový materiál – včetně textury a vlastností. Správné…

Zjistit více
Klávesové zkratky

Klávesové zkratky

Dnes se podíváme na práci v Solid Edge z pohledu efektivity a úspory času. Naučíme se používat již vytvořené klávesové zkratky a vytvoříme…

Zjistit více
Jak vložit model do výkresu

Jak vložit model do výkresu

Tentokrát si ukážeme, jak vložit model do výkresu, přidat kóty, osy a rozmístit pohledy řezů. 1. Před vložením modelu do výkresu si…

Zjistit více
Jak vytvořit šablonu výkresu

Jak vytvořit šablonu výkresu

V dnešním díle našeho seriálu se seznámíme s postupem tvorby šablony výkresu s vytvořeným popisovým polem, které jsme si dříve…

Zjistit více
Editace popisového pole #2

Editace popisového pole #2

V článku Jak na tvorbu výkresů jsme se již seznámili s prostředím modulu Výkres. Ukázali jsme si, jak zkopírovat vytvořené popisové pole z…

Zjistit více
Editace popisového pole #1

Editace popisového pole #1

V minulém díle Jak na tvorbu výkresů jsme se seznámili s prostředím modulu Výkres. Dnes se podíváme, jak efektivně editovat výkresové…

Zjistit více
Jak na tvorbu výkresů

Jak na tvorbu výkresů

V minulém díle jsme si ukázali jak vytvořit sestavu. Nedílnou součástí výrobní dokumentace jsou i výkresy, proto se v dnešním díle…

Zjistit více
Jak nastavit materiál dílu

Jak nastavit materiál dílu

Na praktickém příkladu si ukážeme, jak přidat modelu materiál související s fyzikálními vlastnostmi. Tento postup použijete, chcete-li znát objem a…

Zjistit více
Jak na modul Sestavy #2

Jak na modul Sestavy #2

V minulém dílu našeho seriálu jsme se naučili vytvořit sestavu příruby. Aby byla sestava kompletní, doplníme ji o šrouby a matice. Ukažme si…

Zjistit více
Jak na modul Sestavy #1

Jak na modul Sestavy #1

Na jednoduché praktické úloze si ukážeme, jak sestavit šroubový spoj a vytvořit rozebiratelné spojení dvou kusů. Příkladem bude model příruby.…

Zjistit více
Jak vymodelovat matici

Jak vymodelovat matici

Mezi základní rozebiratelné spojení patří šroub s maticí. Ukažme si postup, jak vymodelovat matici M10. Kapitoly: Jak vymodelovat šroub Jak…

Zjistit více
Jak vymodelovat šroub

Jak vymodelovat šroub

Mezi základní rozebiratelné spojení patří šroub s maticí. Ukažme si postup, jak vymodelovat šroub M10 × 30. Kapitoly Jak…

Zjistit více
Jak vymodelovat vnitřní závit

Jak vymodelovat vnitřní závit

V minulém díle našeho seriálu jsme si ukázali, jak vymodelovat vnější závit na modelu čepu. Potřebujete-li vytvořit vnitřní závit,…

Zjistit více
Jak vymodelovat vnější závit

Jak vymodelovat vnější závit

Vnější závit lze vytvářet na válcových či kuželových plochách. Řešení Solid Edge podporuje tvorbu tří typů závitů – normalizovaného, trubkového…

Zjistit více
Jak modelovat 3D text

Jak modelovat 3D text

Práce s textem v řešení Solid Edge je lehká a intuitivní. Na modelu příruby si ukážeme, jak s tímto nástrojem pracovat, ať už chcete…

Zjistit více
Jak vymodelovat pružinu

Jak vymodelovat pružinu

V dnešním díle našeho seriálu Začíname se Solid Edge si ukážeme, jak vymodelovat pružinu. Postupů, jak zkonstruovat pružinu je několik…

Zjistit více
Jak vymodelovat přírubu

Jak vymodelovat přírubu

Na praktické úloze si krok za krokem vyzkoušíme vymodelování jednoduché příruby. Využijeme zde synchronního modelování a příkazu Pole.…

Zjistit více
Jak vymodelovat nálevku

Jak vymodelovat nálevku

Na praktickém příkladu si ukážeme, jak vymodelovat nálevku tažením s využitím 3D skicování. Jedná se o další možnost vytváření objemových těles.…

Zjistit více
Jak odebrat drážku pro pero

Jak odebrat drážku pro pero

Na cvičné úloze si vyzkoušíte, jak vymodelovat drážku pro pero na hřídeli funkcí Vyříznutí lineární. Příklad navazuje na předchozí kapitoly…

Zjistit více
Jak odebrat drážku pro pojistný kroužek

Jak odebrat drážku pro pojistný kroužek

Vyzkoušejte si na cvičné úloze, jak vymodelovat drážku pro pojistný kroužek na hřídeli funkcí Vyříznutí rotací. Příklad navazuje na kapitoly…

Zjistit více
Jak vymodelovat čep rotací

Jak vymodelovat čep rotací

Na cvičené úloze si vyzkoušíte vymodelovat čep metodou „hrnčířský kruh“. Příspěvek navazuje na návod Začínáme ze Solid Edge: Jak…

Zjistit více
Jak vymodelovat čep vysunutím

Jak vymodelovat čep vysunutím

Na praktické cvičné úloze si vyzkoušíte vymodelování čepu metodou „vrstvený dort“. Podívejte se, jak na to. 1. Založte nový dokument…

Zjistit více
Základy skicování #1

Základy skicování #1

  Geometrie skici je důležitý soubor entit pro vytvoření základního objemového tělesa nebo prvku na existujícím objemovém tělese. Pojďte se s…

Zjistit více
Využijte efektivně všech tlačítek myši

Využijte efektivně všech tlačítek myši

Většina příkazů v řešení Solid Edge se provádí myší. Význam a funkce tlačítek odpovídá obecným zásadám v prostředí Windows. K čemu všemu…

Zjistit více
Jak změnit barvu pozadí grafické plochy

Jak změnit barvu pozadí grafické plochy

    Nevyhovuje vám výchozí pozadí pracovní plochy s šedým přechodem? Změňte si jej. Ukážeme vám, jak na to. Jak změnit barvu…

Zjistit více
Seznámení s prostředím #2

Seznámení s prostředím #2

V předchozím díle jsme si ukázali založení nového dokumentu a šablony. Tentokrát se detailněji podíváme na uživatelské prostředí,…

Zjistit více
Seznámení s prostředím #1

Seznámení s prostředím #1

Solid Edge je po instalaci ihned připraven ke spuštění. Podobně jako u jiných aplikací jej v prostředí Windows spustíte dvojklikem na ikonu na…

Zjistit více

Tato výuka vznikla díky spolupráci s webem konstrukter.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace